Col·leccionsarquia/temas

Col·lecció: arquia/temas
Adreça: Consejo editorial Fundación Arquia

La col·lecció arquia/temas ofereix un espai obert a la reflexió arquitectònica. Aquesta s'origina en treballs de recerca, difícils d'encaixar comercialment, però d'indubtable interès cultural i arquitectònic, que habitualment queden fora de l'abast de la societat. arquia/temas pretén cobrir aquest espai vacant concentrant obres editorials de temàtica dispar i de caràcter no necessàriament acadèmic.

#arquiatemas #reflexiónarquia/tesis

Col·lecció: arquia/tesis
Adreça: Carlos Martí Arís / José Antonio Sosa

La col·lecció arquia/tesis inclou algunes de les tesis doctorals més rellevants que s'han realitzat a les escoles espanyoles d'arquitectura. Estudis sobre arquitectura sorgits de la destil·lació d'un llarg treball de recerca que contenen aportacions originals sobre els temes que aborden. Gran part dels títols publicats procedeixen del concurs biennal Tesis d'Arquitectura.

#arquiatesis #investigacion #tesisarquitecturaarquia/contextos

Col·lecció: arquia/contextos
Adreça: Fundación Arquia / Los libros de la Catarata

La col·lecció arquia/contextos, editada conjuntament per la Fundación Arquia i l'editorial "Los Libros de la Catarata", s'integra en les activitats de la institució, i es caracteritza principalment per la difusió de la cultura arquitectònica i l'acostament de la figura de l'arquitecte a la societat.

En el “context” actual es fa pertinent una reflexió sobre el paper de l'arquitectura, a través d'una anàlisi de les exigències de la societat, i, paral·lelament, un acostament a la ciutadania de la utilitat dels coneixements, serveis i habilitats dels arquitectes, amb la finalitat de consolidar criteris que permetin una major comprensió de la tasca arquitectònica i la seva contribució a la societat. D'aquesta manera, s'han establert les quatre primeres línies editorials, que són: l'actualitat del passat o el llegat dels arquitectes; participació i democratització de l'arquitectura; innovació, emprenedoria i creativitat; i, finalment, arquitectura i ciutat.

La col·lecció arquia/contextos ha resultat SELECCIONADA en els PREMIS FAD 2016 de pensament i crítica, per la iniciativa editorial.

Podeu adquirir els exemplars aquí.arquia/la cimbra

Col·lecció: la cimbra
Adreça: (Luís Martínez Santamaría hasta 2015) Actualmente consejo editorial Fundación arquia

La teoria de l'arquitectura ja no té la solidesa i la compacitat dels tractats antics. La condició actual és més lleugera i volàtil, i es manifesta de manera ocasional en articles, debats o entrevistes. Per evitar que aquest saber es perdi o es dissipi, la col·lecció pretén recopilar les aportacions d'alguns autors que han desenvolupat un pensament intens al voltant de l'arquitectura.

#lacimbra #críticaarquitectónica #pensamientoarquia/e-temas

Col·lecció: arquia/e-temas
Adreça: Fundación Arquia / Mónica Bonafonte

arquia/e-temas és una col·lecció de publicacions digitals en format d'aplicació web que permet que l'usuari acreditat accedeixi o baixi de manera directa i gratuïta el contingut de cada publicació a qualsevol tipus de dispositiu, de manera que l'accés és fàcil i intuïtiu. La Fundación Arquia, en la seva constant recerca de la innovació, incorpora en aquesta nova col·lecció, a més de les característiques del visor de PDF, funcionalitats que permeten interaccionar en temps real amb l'autor per poder formular preguntes o suggeriments, així com l'actualització periòdica del contingut. Els diferents exemplars de la col·lecció presentaran característiques i funcionalitats adaptades a la seva temàtica i continguts, la qual cosa convertirà arquia/e-temas en una col·lecció dinàmica i en contínua evolució.

 

 arquia/periódicos

Col·lecció: arquia/periódicos (newspapers)
Adreça: Fundación Arquia

La col·lecció arquia/periódicos, editada per la Fundación Arquia, està composta per diaris que acompanyen tant les exposicions de les diferents biennals d'arquitectura promogudes pel Ministeri de Foment, com les del programa de beques de la Fundación Arquia. És un format que permet una difusió àmplia i àgil entre el públic interessat i, alhora, és un bon suport per a la comunicació dels projectes premiats.arquia/otras ediciones

Col·lecció: arquia/bienales, exposiciones, catálogos y premios
Adreça: Ministerio de Fomento / Fundación Arquia

La Fundación arquia edita i publica, en col·laboració amb altres institucions nacionals i internacionals, catàlegs d'exposicions i biennals d'arquitectura, anuaris, atles i guies d'arquitectura, etc., entre els quals hi ha la Biennal de Venècia, la Biennal d'Arquitectura Espanyola i Iberoamericana, la Biennal del Paisatge, així com les edicions arquia/próxima i altres premis d'arquitectura, que permeten situar-nos en l'actualitat arquitectònica.

Actualment, està ampliant la seva col·laboració amb altres institucions per fer una major difusió de l'arquitectura contemporània espanyola, així com dels seus protagonistes principals.

mi área privada