Notícies Fundación Arquia


S'obre la nova convocatòria del IX Concurs Biennal de Tesis d'Arquitectura

05 ABRIL 2013 / TESIS

El termini d'admissió de la documentació sol·licitada s'iniciarà l'11 d'abril de 2013 i finalitzarà el 12 de juny de 2013.

Podran participar-hi arquitectes espanyols que hagin llegit la seva tesi doctoral a qualsevol escola o facultat d'arquitectura del món, així com aquells arquitectes estrangers la tesi doctoral dels quals hagi estat llegida a qualsevol escola d'arquitectura espanyola.

 

mi área privada