Notícies Fundación Arquia


arquia/tesis 38 La tradición innovada. Escritos sobre regresión y modernidad, de Juan Domingo Santos

22 ENERO 2014 / PUBLICACIONS

Parlar de tradició a Occident és endinsar-se en els múltiples significats de la història, abordar el progrés i el concepte d'evolució, el que es perd i es guanya per a una societat, parlar del sentiment d'una cultura, de la traïció a unes tradicions heretades, de la moral i l'ètica, del pudor de l'individu, de la nostàlgia, de la por a entregar-se i a les disfresses que adopta la supervivència, d'allò que és autèntic i d'allò que és fals, de les seves impostures, de les relacions amb el passat i de la tornada a l'origen. (…) Juan Domingo Santos

 

 

mi área privada