Notícies Fundación Arquia


OBERTURA XI CONVOCATÒRIA CONCURS BIENNAL DE TESI D'ARQUITECTURA arquia/tesis 2017

27 MARZO 2017 / TESIS

El termini d'admissió de la documentació sol·licitada s'inicia el 27 de març de 2017 i finalitzarà el 5 de juny de 2017 a les 12 h (migdia).

Podran participar en el concurs aquells arquitectes espanyols que hagin llegit la tesi doctoral en qualsevol escola o facultat d'arquitectura del món, així com aquells arquitectes estrangers que hagin llegit la tesi doctoral en qualsevol escola d'arquitectura espanyola. Les tesis doctorals han de ser inèdites, és a dir, no s'admeten les tesis que hagin estat premiades en altres concursos o publicades parcialment o totalment en qualsevol idioma, format o suport físic o digital.

 

mi área privada