Notícies Fundación Arquia


II Convocatòria d'Ajudes a l'Estudiant d'Arquitectura Arquia Social

29 ENERO 2018 / FUNDACIÓ

S'ha iniciat la II Convocatòria d'Ajudes a l'Estudiant d'Arquia Social, iniciativa d'Arquia Banca, gestionada per la Fundación Arquia, per tal de facilitar els mitjans per permetre l'inici i la continuació dels seus estudis d'arquitectura a aquelles persones que, per la seva situació actual, tenen dificultats en l'abonament del cost dels seus estudis o tenen necessitats especials.

S'atorgaran 50 ajudes a la matrícula de 500 euros sota els principis d'igualtat, mèrit i aptitud per a estudiants dels estudis universitaris conduents al títol d'arquitecte, matriculats en una universitat pública del territori espanyol i que, sense ser beneficiaris de cap tipus d'ajuda, compleixin amb els requisits consultables a les bases de la convocatòria.

L'adjudicació de les ajudes es durà a terme de manera automatitzada segons l'ordre de prelació establert per un coeficient individualitzat, resultat de la parametrització establerta a les bases de la convocatòria dels factors econòmics, acadèmics i personals de cada un dels participants. S'han ampliat els límits econòmics respecte de l'edició anterior.

Les inscripcions a la convocatòria poden realitzar-se a l'apartat d'arquia/social, al web d'Arquia Banca, fins al 2 de març de 2018 a les 12 del migdia.

Per a qualsevol dubte sobre el programa o el procés d'inscripció, es pot contactar amb Arquia Social a l'adreça de correu electrònic social@arquia.es.

 

 

 

mi área privada