Notícies Fundación Arquia


Arquia Banca i Creu Roja renoven la seva col·laboració

30 MAYO 2018 / FUNDACIÓ

El conveni promou un itinerari de reactivació laboral específic i personalitzat que proporciona suport, orientació i assessorament sociolaboral amb accions destinades a millorar l'ocupabilitat. 

Arquia Banca, la caixa cooperativa de crèdit per a professionals, a través de la Fundación Arquia, ha renovat la seva col·laboració amb Cruz Roja Española per donar suport als professionals de l'arquitectura que han vist reduïts dràsticament els seus ingressos arran de la recent crisi del sector.

El passat 15 de maig, Javier Navarro, president d'Arquia Banca, i Leopoldo Pérez, secretari general de Cruz Roja Española, van renovar la col·laboració que permetrà donar suport directe i personalitzat per a la millora de la capacitació dels professionals i la seva adaptació a les noves demandes laborals, per tal de trobar nous sectors d'activitat professional.

El desenvolupament del programa, impulsat per la Fundación Arquia i Cruz Roja Española, es duu a terme a través del Departament de Pla d'Ocupació d'aquesta institució, especialitzat en el suport a persones que necessiten millorar el seu nivell d'ocupabilitat i que disposa d'una àmplia experiència en el desenvolupament de programes que promouen la inserció laboral, amb un alt índex de resultats positius.

A cadascuna de les províncies en què es dugui a terme el programa, es fomenta la col·laboració dels col·legis d'arquitectes corresponents.

Arquia Banca, en el marc del seu compromís social i de suport als professionals de l'arquitectura, actuarà com a gestora del programa, en col·laboració amb el Departament d'Ocupació de la Creu Roja, que assumeix el procés de reorientació i inserció laboral dels participants.

L'àmbit d'actuació del programa abastarà tot el territori nacional, encara que en aquesta edició s'implanta a la província de Sevilla, en col·laboració amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Sevilla. Prèviament, el 2017, es va dur a terme un prova pilot a la província de Granada, en què es va aconseguir un percentatge d'ocupació del 50 %.

El programa està destinat a professionals titulats universitaris del sector de l'arquitectura que necessitin reorientar la seva trajectòria professional i que estiguin cercant noves oportunitats. Es prioritzarà la participació de professionals de més de 45 anys o en situació d'atur de llarga durada.

 

mi área privada