Notícies Fundación Arquia


Arquia i Cáritas amplien el programa d'actuació per a la millora d'habitatges de famílies vulnerables

20 JUNIO 2018 / FUNDACIÓ

Arquia i Cáritas signen una ampliació del seu conveni anual de col·laboració en el qual uneixen esforços per millorar les condicions dels habitatges de les famílies en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió.

Arquia Banca, la caixa cooperativa de crèdit per a professionals, a través d'Arquia Social, iniciativa gestionada per la Fundación Arquia, ha signat una ampliació del seu conveni anual amb Cáritas Española per impulsar un programa d'adequació d'habitatges, amb l'objectiu de donar suport al dret de les persones a poder disposar d'un habitatge digne, a través d'un programa de millora de les llars per a famílies en risc d'exclusió social o amb necessitats especials.

“El programa, desenvolupat en col·laboració amb l'organització d'ajuda social Cáritas, dona resposta a les necessitats de millora de les condicions d'habitabilitat o d'accessibilitat dels habitatges de famílies amb pocs recursos, de manera que fomenta la millora de la qualitat de vida i, al seu torn, la promoció de la dinàmica familiar i el desenvolupament afectiu i emocional mitjançant un habitatge digne”, assenyala el president d'Arquia, Javier Navarro.

Arquia, en el marc del seu compromís social i suport als professionals de l'arquitectura, actuarà com a gestora del programa en col·laboració amb Cáritas, que assumeix el procés d'elecció de famílies en cada circumscripció a través de les diferents Cáritas Diocesanas.

L'àmbit d'actuació del programa abastarà tot el territori nacional, tot i que en una primera fase es desenvoluparà preferentment a les províncies de Sevilla, Las Palmas, Cadis, Granada, Còrdova, Valladolid, Albacete, Salamanca, València i Huelva, sense excloure cap iniciativa que pugui sorgir a la resta d'Espanya.

Aquest acord preveu una borsa econòmica anual destinada a sufragar el cost directe de les obres necessàries per a l'adequació d'habitatges de famílies o persones en risc d'exclusió social, que complementa el conveni existent pel qual es cobreixen els honoraris dels tècnics que participen en el seu desenvolupament i que prioritza l'elecció d'arquitectes en situació de baixos ingressos però amb una trajectòria contrastada en aquest tipus d'obres.

Les accions que recull aquest conveni corresponen a les accions destinades a garantir unes condicions de vida digna, com ara actuacions en cuines i banys, en instal·lacions de subministrament, en aparells específics per a aigua calenta sanitària, adequacions específiques per a necessitats especials de minusvalidesa o de la tercera edat, humitats, control de plagues i millora de tancaments.

 

mi área privada