Notícies Fundación Arquia


Arquia/temas 34:"Introducción al urbanismo"

03 ENERO 2012 / PUBLICACIONS
Per a Marcel Poëte (1866-1950), la urbanística és alhora ciència i art, que empra, juntament amb dades estadístiques, coneixements arxivístics variats per a la ciutat antiga i molts altres documents per a la ciutat moderna, en una tasca en la qual és necessari recórrer a cròniques, vistes, històries locals, descripcions i fins i tot obres literàries per tal d'assolir el coneixement de l'organisme urbà per intervenir-hi. L'apreciació que les exigències de l'home no són materials i l'existència de la ciutat antiga com a categoria interpretativa van actuar, juntament amb l'estímul que obtenia de l'aprofundiment dels seus estudis a les fonts més diverses, perquè fos en aquesta obra on l'autor es plantegés la recerca d'un mètode d'anàlisi de l'estructura urbana, una "ciència de l'observació", que permetés reconèixer les traces originàries d'un assentament i reconstruir les fases successives del seu desenvolupament com a forma d'orientar-se amb seguretat a l'hora d'oferir una projecció de futur. El seu èxit va ser reconegut, ja que fou ser considerat un dels referents significatius per a la construcció d'una teoria racional de l'arquitectura fonamentada en l'estudi de les relacions existents entre l'anàlisi urbana i el projecte arquitectònic. Tot això segons manifesta Donatella Calabi al prefaci d'aquesta edició.
 

mi área privada