Notícies Fundación Arquia


Premi a la col·lecció arquia/documental a la VII BIENNAL IBEROAMERICANA (BIAU)

24 JULIO 2011 / AUDIOVISUALS

La Fundació Caixa d'Arquitectes va rebre, el passat 26 d'abril, el Premi de Publicacions en l'apartat 'altres suports', atorgat per la VII Biennal Iberoamericana, per la seva col·lecció arquia/documental en suport DVD.

El jurat, format per Alberto Escovar (Colòmbia), Ramón Guitérrez (Argentina) i Carlos Quintáns (Espanya), després d'examinar totes les publicacions enviades pels delegats nacionals, valora el creixement de les presentacions realitzades en altres suports, dins d'una àrea en la qual hi ha una producció creixent que és d'indubtable interès per al món de l'arquitectura i l'urbanisme, i destaca la importància de la formació sistemàtica d'una sèrie com la que proposa la Fundació Caixa d'Arquitectes, que possibilita l'accés en castellà a un material de difícil localització i d'importància extraordinària per al coneixement de l'arquitectura moderna. Aquesta col·lecció completa les altres que realitza la Fundació (arquia/temas, arquia/tesis...) i que ja estan degudament reconegudes, i mereix, per tant, ser premiada en aquesta categoria.

 

mi área privada