Notícies arquia / filmoteca


Anna Heringer a arquia/fimoteca

17 MARZO 2016 / FILMOTECA

“Handmade architecture as a catalyst for development.”

En aquesta conferència, que forma part de les Global Urban Lectures d'ONU-Habitat UNI, Anna Heringer presenta una sèrie de projectes en què l'elecció dels materials i les tècniques de construcció tenen una influència determinant en la distribució dels recursos, la participació i l'equitat. Posant l'èmfasi en la idea que “no podem construir cases només d'acer i formigó per a set milions de persones”, proposa una estratègia d'orientar la creativitat global envers els materials, les habilitats i els potencials locals.

Anna Heringer insisteix que l'arquitectura és una eina per millorar la vida, no només perquè proporciona un sostre a les persones, sinó també perquè pot oferir una arquitectura que contribueixi a l'impuls de la dignitat, d'una societat benèvola i de la diversitat cultural.

Anima els professionals que, quan arribi el moment de realitzar un projecte, es preguntin a ells mateixos: “Què passaria si els set milions de persones projectessin i construïssin de la mateixa manera?” Si aquesta pregunta es contestés de manera honesta, Heringer afirma que el món seria una mica més just pel que fa a la distribució dels guanys, més divers en termes de llenguatge arquitectònic i cultural, i s'evitaria l'explotació de l'ecosistema del planeta, de manera que es salvaguardaria per a les generacions futures. Afirma que, a llarg termini, el procés és tan important com el resultat arquitectònic.

 

mi área privada