ARQUIA/BEKAK 2019 DEIALDIARI BURUZ

Arquia Fundazioak urtero hogeita lau beka deitzen ditu Espainiako eta Portugalgo Eskoletako ikasleentzat eta arkitekto gazteentzat, arkitekturako hogei estudiotan praktika profesionalak egiteko, besteak beste, 5 Pritzker sarietan. Deialdi berean, beka hauek entregatzen dira: 1 beka kultura-kudeaketako Arquia Fundazioan, 3 beka Administrazio Publikoan, Sustapen Ministerioan, Madrilgo Arkitektura, Etxebizitza, eta Lurzoruko Zuzendaritza nagusian praktikak egiteko eta beste 2 beka arkitekto gazteentzat praktika profesionalak egiteko Madrilgo Metrópoli Fundazioan. Gainera, 2 matrikula-beka entregatzen dira Ultzamako Campusean parte hartzeko. Campus hori Arquitectura y Sociedad Fundazioak antolatzen du. 20 beka espediente akademiko onena duten hautagaiei zuzentzen zaizkie eta 12 edizio bakoitzean Arquia Fundazioak gonbidatutako epaimahai bakarrak proposatutako proiektuen lehiaketan sarituei. Praktikek 6 hilabeteko iraupena dute eta Sustapen Ministerioan edo Metrópoli Fundazioan egiten direnak beste 6 hilabete luza daitezke. Matrikula-bekek 2 asteko iraupena dute.

Beken xedea da hautagaiei trebakuntzan lortu dituzten ezagutzak osatzeko aukera eskaintzea da praktika profesionalen bidez, eta arlo profesionala eta akademikoa hurbiltzea, onuradunak kualifikatutako Arkitektura estudioetarako sarbidea erraztuz.
Era berean, programak Europa barneko mugikortasuna bultzatzen du, garapen pertsonalerako faktore aberasgarritzat hartzen baita. Praktikak, derrigorrez, bekaduna bizi den edo ikasten duen autonomia erkidegoa ez den beste batean dagoen arkitektura estudio batean egingo da.

Beka-programa urtero egiten da 2000 urteaz geroztik eta, aurten, XX. deialdia egingo da. Orain arte, 411 beka eman zaizkie Espainiako Arkitektura Eskola guztietako ikasleei eta arkitektoei.

Arquia Fundazioak bekadunen onespena hitzartzen duen estudio profesionalak Espainiako Arkitektura Eskoletako ikasleek hautatzen dituzte praktika profesionalak egiteko gogokoen gisa, Arquia Fundazioak 3 urtez behin egiten dituen lineako inkesten bidez.

Arquia Fundazioak 7.000 €-ko (helmuga nazionaletan) eta 9.000 €-ko (atzerriko helmuga) sari ekonomikoko laguntza ematen dio bekadunari. Gainera, bere egiten ditu praktikak egingo diren tokirako joan etorriaren gastuak, eta bekadunari laguntza polizako estaldura ematen dio bidaian eta dagozkion Gizarte Segurantzako ekarpenak egiten ditu.

FAQ 2019

Nork har dezake parte?

2018/2019 ikasturtean matrikulatutako ikasleek parte hartu ahal izango dute, eta arkitekto lanetan aritzeko titulua lortzeko behar diren kredituen % 60 gainditu beharko dute, gutxienez, Espainiako edo Portugalgo arkitektura eskolaren batean.
Espainiako edo Portugalgo arkitektura eskolaren batean arkitekto lanetan aritzeko titulua lortu duten arkitekto gazteek ere parte hartu ahal izango dute, edota titulua beste herrialde batean lortu eta aipatu herrialdetako batean homologatu badute, 2017ko apirilaren 30etik hona.
Ezingo dute bekarik eskatu aurreko deialdi batean Arquia Fundazioko beka bat jaso duten hautagaiek.
Ezingo dute parte hartu ERASMUS programaren bidez Espainiako Arkitektura Eskola batean aldi batean ikasten ari diren atzerriko unibertsitateetako ikasleek.

Zein da praktikak egiteko epea?

Izen ematea urtarrilaren lehen astetik egin ahal izango da 2019ko apirilaren 30eko eguerdiko 12:00ak arte (Espainiako penintsulako ordua) Arquia Fundazioko web-orriaren bidez, http://fundacion.arquia.es/becas/Convocatoria/2019.

Nola eman dezaket izena?

Lineako izen-ematearen bidez soilik eman daiteke izena beken programan, horretarako gaitu den inprimakia beteta. Sakatu "Eman izena 2019ko deialdian" botoia FQ webgunean (lehiaketak > bekak > 2019ko bekak)

Zein dira parte hartzeko modalitateak?

Parte hartzeko 2 modu daude: LEHIAKETA eta ESPEDIENTEA. ESPEDIENTEA modalitatean oinarrietan aipatutako 24 arkitektura-estudioetako batean, Arquia Fundazioan, Sustapen Ministerioaren eta Arkitekturaren, Etxebizitzaren eta Lurzoruaren Zuzendaritza Nagusiaren mendeko Administrazio Publikoan, Metrópoli Fundazioan eta Ultzamako Campusean praktikak egin ahal izateko; eta LEHIAKETA modalitatean, oinarrietan aipatzen diren 24 estudioetako batean soilik egin ahal izango dira praktikak.

Nola har dezaket parte?

Deialdi bereko moduetako batean edo bi moduetan, aldi berean, parte har dezakezu. Arquia Fundazioan, Sustapen Ministerioaren eta Arkitekturaren, Etxebizitzaren eta Lurzoruaren Zuzendaritza Nagusiaren mendeko Administrazio Publikoan, Metrópoli Fundazioan eta Ultzamako Campusean ere praktikak egin ahal izateko, hautatu egin behar dituzu. Edizio honetan Espainiako eskolek beka bat lortzeko 6 aukera izango dituzte; eta Portugalgo eskoletako parte hartzaileek, 5 aukera.

  • - "Lehiaketa" modalitatean parte hartuz gero, parte hartzailea izena emanda geratuko da modalitate horren koadrotxoa markatzen duenean. Oinarrietan eskatutako dokumentazioa bidaltzea (ikusi 3.2. atala ) parte hartzaile bakoitzaren "eremu pribatua" ataletik egingo da.
  • - "Espedientea" modalitatean parte hartuz gero, 24 arkitektura estudioetako batean praktikak egin ahal izateko, parte hartzaileak dagokion modalitateari dagokion koadrotxoa markatzen duenean eta gainditutako irakasgaien batez bestekoa eskatzen diren bi koadrotxoak betetzean izena emanda geratuko da. 1. eranskinean adierazten den moduan, alde batetik karrerako gainditutako ikasgai guztiak (Proiektuak sailekoa barne) eta bestetik, Proiektuak saileko gainditutako ikasgai guztiak kalkulatuko da.
  • - Arquia Fundazioan praktikak egin ahal izateko, Oinarrietan xehatutako baldintzak betetzen dituzten interesdunek dagokion koadrotxoa hautatu beharko dute.
  • - Arkitektura, Etxebizitza eta Lurren Zuzendaritza Orokorrean praktikak egin ahal izateko, Oinarrietan xehatutako baldintzak betetzen dituzten interesdunek dagokion koadrotxoa hautatu beharko dute.
  • - Metrópoli Fundazioan praktikak egin ahal izateko, Oinarrietan xehatutako baldintzak betetzen dituzten interesdunek dagokion koadrotxoa hautatu beharko dute.
  • - Ultzamako Campusean praktikak egin ahal izateko, Oinarrietan xehatutako baldintzak betetzen dituzten interesdunek dagokion koadrotxoa hautatu beharko dute.

Nola esleitzen dira bekak?

Deialdi amaitu ostean, emaitzak argitaratu aurreko hautapen prozesua hasiko da.

  • - Espediente akademikoa aukeran, bekak ikastetxeetatik modalitate horretan jasotako izen emate kopuruaren modu proportzionalean banatuko dira. Ikastetxeen edo ikastetxe zentroen araberako beka kopurua zehaztu ostean, karrerako gainditutako irakasgaietan lortutako noten batez bestekoaren eta Proiektuak saileko gainditutako irakasgaietan lortutako noten batez bestekoaren baturaren arabera ordenatuko dira eskaerak. Horrela, eskola edo eskola talde bakoitzeko nota onenak dituzten hautagaiak aurrehautatzen dira.
  • - Lehiaketa aukeran, ikastetxe bakoitzeko aurkeztu diren lehiakide kopuruaren arabera modu proportzionalean banatuko dira hamar bekak. Eskola edo eskola taldeen arabera beka kopurua esleitu ostean, Epaimahaiak aurkeztutako proposamenak berrikusiko ditu eta hamar proposamen finalista hautatuko ditu.
    Epaimahai bakarrak lehiaketa modalitatean 12 hautagai eta espediente modalitatean 20 hautagai aurrehautatu ostean, izen ematean bidalitako datuak egiaztatuko dira. Horretarako, parte hartzen duten ikasleei eskatuko zaie espediente akademikoaren kopia bat, gainditutako kredituen baldintza betetzen dutela ziurtatzeko. (Espedientearen arabera hautatutako parte hartzaileen kasuan, Proiektuak sailari dagozkion ikasgaiak adierazi beharko dira).

Nola esleitzen dira bekak Espediente akademikoa modalitatean?

Lehenik, Europak estudioetako praktikak egiteko 12 bekak esleituko zaizkie arkitektura ikasleei edo arkitekto lizentziatu berriei, espediente akademikoko noten batez bestekoaren ordena aintzat hartuta; ondoren, eta lehentasun ordena gordez, Arquia Fundazioaren beka esleituko dira dagokion koadroa hautatu duten hautagaien artean. Ondoren, Arkitektura, Etxebizitza eta Lur Zuzendaritza Nagusian praktikak egiteko 3 beka esleituko dira, beka hori eskatu duten parte hartzaileen artean. 3 bekak eremu geografiko desberdinetako eskolei emango zaizkie.
Ondoren, 2 beka esleituko dira Hirigintzan, Berrikuntzan eta Hiriaren Garapenean interesa duten titulua jaso berri duten arkitektoen artean Metrópoli Fundazioan praktikak egiteko, eta lehentasun-ordenari jarraiki. Bekak eremu geografiko desberdinetako eskolei emango zaizkie.
Azkenik, Ultzamako Campusean parte hartzeko 2 matrikula-beka esleituko dira.

Nola aukeratzen dira helmugako estudioak?

Datuak egiaztatu ostean eta emaitzak argitaratu baino lehen, banan banan jakinaraziko zaie beka lortu dutela hautatu diren hautagaiei.
Une horretatik aurrera, "eremu pribatua" atalaren eta posta elektronikoaren bidez jarriko da harremanetan bekadunekin, baina baita ohiko posta edo telefono bidez ere.
Lehenik, Europako arkitektura estudio batean praktika profesionalak egiteko bekaren irabazleei proposatutako 24 estudioen lehentasun ordenarekin zerrenda bat egiteko eskatuko die Fundazioak. 24 irabazleek egindako informazio prozesatu ostean, Fundazioak helmugako estudioaren berri emango dio bekadun bakoitzari.

Noiz egiten dira publiko emaitzak?

Indarrean den urteko uztaileko lehen astean.

Praktiken hitzarmena sinatzen da?

Bai, esleipena egin ostean eta helmugako estudioan sartu baino lehen, bekadunak praktika hitzarmen bat sinatuko du Arquia Fundazioarekin. Zuzendariak sinatutako bi kopia bidaliko zaizkio eta hark sinatutako bat itzuli beharko du. Gainera, "eremu pribatua" arloaren bidez bere curriculum vitaea bidali beharko du, Fundazioak helmugako estudioan aurkezteko.

Helmugako estudioak bazter dezake bekaduna?

Bai, Europako helmugako estudioak, Arquia Fundazioak, Administrazio Publikoak, Sustapen Ministerioak, Arkitekturaren, Etxebizitzaren eta Lurzoruaren Zuzendaritza Nagusiak, Metrópoli Fundazioak edo Arquitectura y Sociedad Fundazioak bekaduna ez onartzeko eskubidea dute, eta Fundazioak ez dio inolako kalte-ordainik eman beharko bekadun horri.

Nola ordaintzen zaie bekadunei?

Lehenik, bekadunak kontu korronte bat ireki beharko du Arquia Banca erakundean eta zenbakia jakinarazi beharko dio Fundazioari. Kontu horretan egingo dira praktiken iraupenari dagokion hileko sei diru sartzeak.
Bulegoak bidalitako praktiken hasiera dataren jakinarazpena jaso ostean egingo da lehen ordainketa, baina ez da aurreikusitako data baino 15 egun lehenago izango.
Seigarren eta azken ordainketa egin ahal izateko, bekadunak helmugako bulegoaren, Administrazio Publikoaren, Sustapen Ministerioaren, Arkitektura, Etxebizitza eta Lurren Zuzendaritza Nagusiaren edo Metrópoli Fundazioaren onespen gutuna eman behar dio Fundazioari. Gainera, galdetegi bat eta bere esperientzia deskribatzen duen dossier bat entregatu beharko du .pdf formatuan. Dossier hori "eremu pribatua" arloan lortu eta bete ahal izango du. Dokumentu horiek publikoak ikusgai izango ditu Fundazioaren webgunean.
Metrópoli Fundazioan praktikak egiteko beka irabazi dutenek urtebetera arte luzatu ahal izango dute bere aldia, Metrópoli Fundazioaren irizpidearen arabera.
Arquia Fundazioak ordainduko dizkio Arquitectura y Sociedad Fundazioari matrikula-gastuak.
Gainera, desplazamendu gastuak ordainduko dira.
Ordainketa guztiei indarrean dauden Gizarte Segurantzaren eta PFEZ atxikipenak egingo zaizkie.

Gizarte Segurantzako ekarpenak egingo ditu Arquia Fundazioak?

Bai, dagokion moduan egingo du. Gainera, bidaiarako laguntzaren polizako baldintzen araberako estaldura emango dio bekadunari. Onuradunak eskatu beharko du Europako helmugatan erabiltzeko behar den Europako osasun txartela.

Noiz egiten da beken "Entrega ekitaldia"?

Beken "Entrega ekitaldia" urrian egiten da eta bekadun guztiek joan beharko dute. Ekitaldi horretan, aukeratutako hiriko arkitektura ezagutzeko ibilbide bat egingo da.

Noiz egin daitezke praktikak helmugako estudioan?

Praktikak egiteko data bekadunak adostu behar du esleitutako bulegoarekin, Arkitektura, Etxebizitza eta Lurren Zuzendaritzarekin edo Metropoli Fundazioarekin. Arquia Fundazioak emango dizkio bekadunari harremanetan jartzeko datuak. Oinarrietan adierazten denari jarraiki, bekadunak beka eman eta 6 hilabeteko epean estudioan lanean hasteko disponibilitatea izan beharko du, hau da, praktika egiten hasi beharko da 2019ko urtarrilaren 30a baino lehen, estudiorekin edo helmugako erakundearekin akordioren batera iristen den kasuetan izan ezik. Bestalde, Metrópoli Fundazioan edo Arkitektura, Etxebizitza eta Lurraren Zuzendaritza Nagusian praktikak egiteko epea beste 6 hilabete luza daitekeenez, orduan eguneratuko litzateke amaiera dataren luzapena.
Epe hori gaindi liteke, baldin eta bulegoa, Arquia Fundazioa, Arkitektura, Etxebizitza eta Lurren Zuzendaritza Nagusia edo Metrópoli Fundazioa ados badaude.

Zein da praktikak egiteko epea?

Praktikak egiteko epea 6 hilabetekoa da eta, Metrópoli Fundazioaren eta Arkitektura, Etxebizitza eta Lurraren Zuzendaritza Nagusiaren kasuan, beste 6 hilabetez luzatu ahal izango da, aipatu erakundeen irizpidearen arabera.

Zenbatekoa da beka?

Praktikak iraun bitartean, Arquia Fundazioak 7.000 €-ko (helmuga nazionaletan) eta 9.000 €-ko (atzerriko helmuga) sari ekonomikoko laguntza ematen dio bekadunari. Metrópoli Fundazioak edo Arkitektura, Etxebizitza eta Lurraren Zuzendaritza Nagusiak beste sei hilabetez berritzen badu, Arquia Fundazioak beste 7.000 € emango dizkio bekadunari.

Nork aurkitu behar du ostatua helmugako hirian?

Bekadunak aurkitu beharko du ostatua helmugako hirian, nahikoa denborarekin, batez ere atzerriko hirietan (gutxienez bi hilabete lehenago).

Zer egin behar dut praktikak amaitzen direnean?

Bekadunak estudioaren, Administrazio Publikoaren, Sustapen Ministerioaren, Arkitektura, Etxebizitza eta Lurren Zuzendaritza Nagusiaren edo Metrópoli Fundazioaren onespen testua bidali beharko dio Fundazioari, praktikak bete izana baliozkotzeko. Era berean, bekadunak galdetegia eta hitzarmenean adostutako dossierra bete beharko ditu. Dossier hori eremu pribatuan lortu ahal izango du. Dokumentazioa bidaltzen amaitzen denean, Fundazioak azken ordainketa tramitatuko du.
Gainera, Fundazioaren web plataformako banaketa bitarteko berriak erabiltzeko, etxeko fakturaren ikus entzunezko bat (mugikorrarekin egindakoa, esaterako) entregatzea gomendatzen da, praktiketan izandako esperientzia kontatuz.
Bekadunak itzulerako txartelaren gastuen egiaztagiri bat bidali beharko dio Fundazioari. Aldez aurretik onetsi beharko da txartelaren kostua, Fundazioak ordainketa zehazteko dagozkion izapideak egiteko.

HITZARMENAK

Arquia Fundazioak bere jardunean eta prozeduretan garden ari dela bermatzeko mekanismoak zabaltzeko asmoz, Erakunde honek BEKADUNEKIN eta arkitekturako praktika profesionalak egiten diren HELMUGEKIN sinatzen dituen LANKIDETZA HITZARMENAK azaltzen dira.mi área privada