Edizio zaharragoak

Convocatoria 2018

El plazo de admisión de solicitudes de becas para la realización de prácticas profesionales se cerró el 30 de Abril de 2018 con un total de total de 468 participaciones procedentes de escuelas españolas de arquitectura y 28 participaciones procedentes de escuelas portuguesas de arquitectura, siendo en total 496 participantes (309 a la opción Expediente Académico, 112 a la opción Concurso y 75 a ambas modalidades). En la esta convocatoria se inscribieron un total de 234 candidatos hombre (47,2%) y 262 candidatos mujer (52,8%).

Se han contabilizado, por tanto, 571 participaciones de las cuales 541 corresponden a escuelas españolas y 30 a escuelas portuguesas de arquitectura (del total, 384 participaciones son por expediente y 187 participaciones por concurso), que corresponden a un total de 496 candidatos participantes: 353 estudiantes españoles y 19 estudiantes portugueses, y 115 arquitectos españoles y 9 arquitectos portugueses.

 • Izen emateak: 517
 • Espediente akademikoa: 391
 • Lehiaketa: 187
 • Eskolak: 36
 • Irabazleak: 28
2017ko deialdia

Praktikak Europako arkitektura-estudioetan egiteko beken deialdia 2017ko maiatzaren 5ean amaitu zen. Guztira, 754 baliozko izen-emate jaso ziren. Baliozkotzat emandako 581 eskaeretatik, 124 Lehiaketa aukerari dagozkio; 355, Ikasketa-espedientea aukerari; eta 102, modalitate biei.

Hortaz, 683 parte-hartze izan dira (457 espediente bidez eta 226 lehiaketa bidez). Parte hartu duten 581 hautagaiei dagozkie: 435 ikasle (363 aukera bakarrean izen emandakoak, 72 bietan) eta 146 arkitekto (117 aukera bakarrean izen emandakoak, 29 bietan). 

 • Izen emateak: 610
 • Espediente akademikoa: 476
 • Lehiaketa: 227
 • Eskolak: 33
 • Irabazleak: 25
2016ko deialdia

2016ko apirilaren 30ean itxi zen Europako arkitektura-estudioetan praktikak egiteko bekak eskatzeko epea. Guztira, baliozko 764 eskaera jaso ziren, eta, haietatik, 470 Ikasketa-espedientea aukerari dagozkio; 170, Lehiaketa aukerari; eta 124, modalitate biei.Deialdi honetan, guztira, 356 gizonezkok (% 46,6) eta 408 emakumezkok (% 53,4) eman zuten izena.

Hortaz, 888 parte-hartze izan dira (594 espediente bidez eta 294 lehiaketa bidez). Parte hartu duten 764 hautagaiei dagozkie: 558 ikasle (466 aukera bakarrean izen emandakoak, 92 bietara) eta 206 arkitekto (174 aukera bakarrean izen emandakoak, 32 bietara).

 • Izen emateak: 819
 • Espediente akademikoa: 628
 • Lehiaketa: 295
 • Eskolak: 35
 • Irabazleak: 25
2015eko deialdia

Arkitektura ikasketak Europan osatzeko beken deialdia 2015eko apirilaren 30ean amaitu zen. Guztira 981 baliozko izen emate bildu ziren (664 parte hartze espedienteko, 185 lehiaketarako eta 132 bi aukeretarako). Deialdi honetan, guztira 473 gizonezkok (% 48,2) eta 508 emakumezkok (% 51,8) eman zuten izena.

Guztira, beraz, 1.113 parte hartzaile bildu dira (796 parte hartze espedienteko eta 317 parte hartze lehiaketarako), 981 hautagai parte hartzaileri dagozkionak: 737 ikasle (639 aukera bakarrera izen emandakoak, 98 bietara) eta 244 arkitekto (210 aukera bakarrera izen emandakoak, 34 bietara).

 • Izen emateak: 980
 • Espediente akademikoa: 796
 • Lehiaketa: 316
 • Eskolak: 36
 • Irabazleak: 25
2014ko deialdia

Arkitektura ikasketak Europan osatzeko beken deialdia 2014ko apirilaren 30ean amaitu zen. Guztira 954 baliozko izen emate bildu ziren: 532 espedienterako, 112 lehiaketarako, 98 bi aukeretarako eta 212 hutsik. Deialdi honetan, guztira 361 gizonezkok (% 49) eta 375 emakumezkok (% 51) eman zuen izena.

Guztira, beraz, 834 parte hartzaile bildu dira (621 parte hartze espedienteko eta 213 parte hartze lehiaketarako), 736 hautagai parte hartzaileri dagozkionak: 540 ikasle (468 aukera bakarrera izen emandakoak, 72 bietara) eta 196 arkitekto (170 aukera bakarrera izen emandakoak, 26 bietara).

 • Izen emateak: 736
 • Espediente akademikoa: 621
 • Lehiaketa: 213
 • Eskolak: 34
 • Irabazleak: 22
2013ko deialdia

Arkitektura ikasketak Europan osatzeko beken deialdia 2013ko apirilaren 30ean amaitu zen. Guztira 904 baliozko izen emate bildu ziren: 503 espedienterako, 213 lehiaketarako eta 188 bi aukeretarako. Deialdi honetan, guztira, 360 gizonezkok (% 51,2) eta 343 emakumezkok (% 48,8) eman zuten izena.

Guztira, beraz, 811 parte hartzaile bildu dira (548 parte hartze espedienteko eta 263 parte hartze lehiaketarako), 703 hautagai parte hartzaileri dagozkionak: 508 ikasle (445 aukera bakarrera izen emandakoak, 63 bietara) eta 195 arkitekto (150 aukera bakarrera izen emandakoak, 45 bietara).

 • Izen emateak: 703
 • Espediente akademikoa: 544
 • Lehiaketa: 262
 • Eskolak: 31
 • Irabazleak: 22
2012ko deialdia

Arkitektura ikasketak Europan osatzeko beken deialdia 2012ko apirilaren 30ean amaitu zen. Guztira 934 baliozko izen emate bildu ziren: 417 espedienterako, 322 lehiaketarako, 192 bi aukeretarako eta 3 izen emate hutsik aurkeztu ziren. Deialdi honetan, guztira, 351 gizonezkok (%49,2) eta 361 emakumezkok (% 50,8) eman zuten izena.

Guztira, beraz, 827 parte hartzaile bildu dira (487 parte hartze espedienteko eta 340 parte hartze lehiaketarako), 712 hautagai parte hartzaileri dagozkionak: 541 ikasle (453 aukera bakarrera izen emandakoak, 88 bietara) eta 171 arkitekto (144 aukera bakarrera izen emandakoak, 27 bietara)

 • Izen emateak: 709
 • Espediente akademikoa: 487
 • Lehiaketa: 337
 • Eskolak: 28
 • Irabazleak: 20
2011ko deialdia

Arkitektura ikasketak Europan osatzeko beken deialdia 2011ko apirilaren 30ean amaitu zen. Guztira 856 baliozko izen emate bildu ziren: 274 espedienterako, 382 lehiaketarako, 179 bi aukeretarako eta 21 izen emate hutsik aurkeztu ziren. Deialdi honetan, guztira, 334 gizonezkok (%54) eta 286 emakumezkok (% 46) eman zuten izena.
Guztira, beraz, 730 parte hartzaile bildu dira (372 parte hartze espedienteko eta 358 parte hartze lehiaketarako), 620 hautagai parte hartzaileri dagozkionak: 450 ikasle (378 aukera bakarrera izen emandakoak, 72 bietara) eta 170 arkitekto (132 aukera bakarrera izen emandakoak, 38 bietara).

 • Izen emateak: 620
 • Espediente akademikoa: 372
 • Lehiaketa: 358
 • Eskolak: 27
 • Irabazleak: 20
2010eko deialdia

Arkitektura ikasketak Europan osatzeko beken deialdia 2010eko apirilaren 30ean amaitu zen. Guztira, 719 baliozko izen emate bildu ziren. Deialdi honetan, 345 gizonezkok (% 48) eta 374 emakumezkok (% 52) eman zuen izena; alegia, 498 ikaslek eta 221 arkitektok.

Guztira, beraz, 688 parte hartzaile bildu dira (376 parte hartze espedienteko eta 312 parte hartze lehiaketarako), 563 hautagai parte hartzaileri dagozkionak: 410 ikasle (307 aukera bakarrera izen emandakoak, 103 bietara) eta 153 arkitekto (119 aukera bakarrera izen emandakoak, 34 bietara).

 • Izen emateak: 557
 • Espediente akademikoa: 377
 • Lehiaketa: 294
 • Eskolak: 28
 • Irabazleak: 20
2009ko deialdia

Arkitektura ikasketak Europan osatzeko beken deialdia 2009ko apirilaren 30ean amaitu zen. Guztira, 1.262 baliozko izen emate bildu ziren. Deialdi honetan, 505 gizonezkok (% 50) eta 509 emakumezkok (% 50) eman zuen izena; alegia, 498 ikaslek eta 221 arkitektok.

Guztira, beraz, 914 parte hartzaile bildu dira (613 parte hartze espedienteko eta 301 parte hartze lehiaketarako), 762 hautagai parte hartzaileri dagozkionak: 544 ikasle (432 aukera bakarrera izen emandakoak, 112 bietara) eta 218 arkitekto (178 aukera bakarrera izen emandakoak, 40 bietara).

 • Izen emateak: 1262
 • Espediente akademikoa: 613
 • Lehiaketa: 649
 • Eskolak: 29
 • Irabazleak: 20
2008ko deialdia

Arkitektura ikasketak Europan osatzeko beken deialdia 2008ko apirilaren 30ean amaitu zen. Guztira, 795 baliozko izen emate bildu ziren. Deialdi honetan, 337 gizonezkok (% 57) eta 313 emakumezkok (% 43) eman zuen izena; alegia, 401 ikaslek eta 90 arkitektok.

Guztira, beraz, 549 parte hartzaile bildu dira (409 parte hartze espedienteko eta 138 parte hartze lehiaketarako), 491 hautagai parte hartzaileri dagozkionak: 410 ikasle (363 aukera bakarrera izen emandakoak, 38 bietara) eta 90 arkitekto (79 aukera bakarrera izen emandakoak, 11 bietara).

 • Izen emateak: 795
 • Espediente akademikoa: 409
 • Lehiaketa: 385
 • Eskolak: 24
 • Irabazleak: 20
2007ko deialdia

Arkitektura ikasketak Europan osatzeko beken deialdia 2007ko apirilaren 30ean amaitu zen. Guztira, 502 baliozko izen emate bildu ziren. Deialdi honetan, 246 gizonezkok (% 43) eta 185 emakumezkok (% 43) eman zuen izena; alegia, 353 ikaslek eta 78 arkitektok.

Guztira, beraz, 306 parte hartzaile bildu dira (246 parte hartze espedienteko eta 60 parte hartze lehiaketarako), 288 hautagai parte hartzaileri dagozkionak: 273 ikasle (261 aukera bakarrera izen emandakoak, 12 bietara) eta 15 arkitekto (10 aukera bakarrera izen emandakoak, 5 bietara).

 • Izen emateak: 502
 • Espediente akademikoa: 250
 • Lehiaketa: 252
 • Eskolak: 24
 • Irabazleak: 20
2006ko deialdia

Arkitektura ikasketak Europan osatzeko beken deialdia 2006ko apirilaren 30ean amaitu zen. Guztira, 697 baliozko izen emate bildu ziren. Deialdi honetan, 364 gizonezkok (% 63) eta 212 emakumezkok (% 37) eman zuen izena; alegia, 455 ikaslek eta 121 arkitektok.

Guztira, beraz, 458 parte hartzaile bildu dira (255 parte hartze espedienteko eta 203 parte hartze lehiaketarako), 395 hautagai parte hartzaileri dagozkionak: 319 ikasle (265 aukera bakarrera izen emandakoak, 54 bietara) eta 76 arkitekto (67 aukera bakarrera izen emandakoak, 9 bietara).

 • Izen emateak: 697
 • Espediente akademikoa: 255
 • Lehiaketa: 442
 • Eskolak: 24
 • Irabazleak: 20
2005eko deialdia

Arkitektura ikasketak Europan osatzeko beken deialdia 2005eko apirilaren 30ean amaitu zen. Guztira, 544 baliozko izen emate bildu ziren. Deialdi honetan, 271 gizonezkok (% 60) eta 181 emakumezkok (% 40) eman zuen izena; alegia, 366 ikaslek eta 86 arkitektok.

Guztira, beraz, 439 parte hartzaile bildu dira (255 parte hartze espedienteko eta 184 parte hartze lehiaketarako), 375 hautagai parte hartzaileri dagozkionak: 305 ikasle (251 aukera bakarrera izen emandakoak, 54 bietara) eta 70 arkitekto (60 aukera bakarrera izen emandakoak, 10 bietara).

 • Izen emateak: 544
 • Espediente akademikoa: 261
 • Lehiaketa: 283
 • Eskolak: 22
 • Irabazleak: 20
2004ko deialdia

Arkitektura ikasketak Europan osatzeko beken deialdia 2004ko apirilaren 30ean amaitu zen. Guztira, 519 baliozko izen emate bildu ziren. Deialdi honetan, 267 gizonezkok (% 59) eta 186 emakumezkok (% 41) eman zuen izena; alegia, 348 ikaslek eta 105 arkitektok.

Guztira, beraz, 426 parte hartzaile bildu dira (300 parte hartze espedienteko eta 126 parte hartze lehiaketarako), 390 hautagai parte hartzaileri dagozkionak: 301 ikasle (269 aukera bakarrera izen emandakoak, 32 bietara) eta 89 arkitekto (85 aukera bakarrera izen emandakoak, 4 bietara).

 • Izen emateak: 519
 • Espediente akademikoa: 300
 • Lehiaketa: 219
 • Eskolak: 20
 • Irabazleak: 20
2003ko deialdia

Arkitektura ikasketak Europan osatzeko beken deialdia 2003ko apirilaren 30ean amaitu zen. Guztira, 509 baliozko izen emate bildu ziren. Deialdi honetan, 264 gizonezkok (% 61) eta 172 emakumezkok (% 39) eman zuen izena; alegia, 343 ikaslek eta 93 arkitektok.

Guztira, beraz, 425 parte hartzaile bildu dira (269 parte hartze espedienteko eta 156 parte hartze lehiaketarako), 376 hautagai parte hartzaileri dagozkionak: 303 ikasle (262 aukera bakarrera izen emandakoak, 41 bietara) eta 73 arkitekto (66 aukera bakarrera izen emandakoak, 7 bietara).

 • Izen emateak: 509
 • Espediente akademikoa: 269
 • Lehiaketa: 240
 • Eskolak: 20
 • Irabazleak: 20
2002ko deialdia

Arkitektura ikasketak Europan osatzeko beken deialdia 2002ko maiatzaren 15ean amaitu zen. Guztira, 487 baliozko izen emate bildu ziren. Deialdi honetan, 255 gizonezkok (% 52) eta 176 emakumezkok (% 48) eman zuen izena; alegia, 366 ikaslek eta 86 arkitektok.

Guztira, beraz, 401 parte hartzaile bildu dira (282 parte hartze espedienteko eta 119 parte hartze lehiaketarako), izen emandako 431 ikasleri dagozkionak (375 aukera bakarrera aurkeztu dira, 56 bietara).

 • Izen emateak: 487
 • Espediente akademikoa: 282
 • Lehiaketa: 205
 • Eskolak: 20
 • Irabazleak: 20
2001eko deialdia

Arkitektura ikasketak Europan osatzeko beken deialdia 2005eko maiatzaren 8an amaitu zen. Guztira, 464 baliozko izen emate bildu ziren. Deialdi honetan, guztira, 263 gizonezkok (%57) eta 177 emakumezkok (% 43) eman zuen izena.

Guztira, beraz, 446 parte hartzaile bildu dira (352 parte hartze espedienteko eta 94 parte hartze lehiaketarako), izen emandako 405 ikasleri dagozkionak (364 aukera bakarrera aurkeztu dira, 41 bietara).

 • Izen emateak: 464
 • Espediente akademikoa: 352
 • Lehiaketa: 112
 • Eskolak: 20
 • Irabazleak: 20
2000ko deialdia

Arkitektura ikasketak Europan osatzeko beken deialdia 2000ko maiatzaren 10ean amaitu zen. Guztira, 544 baliozko izen emate bildu ziren. Deialdi honetan, 271 gizonezkok (% 60) eta 181 emakumezkok (% 40) eman zuen izena; alegia, 366 ikaslek eta 86 arkitektok.

Guztira, beraz, 439 parte hartzaile bildu dira (255 parte hartze espedienteko eta 184 parte hartze lehiaketarako), 375 hautagai parte hartzaileri dagozkionak: 305 ikasle (251 aukera bakarrera izen emandakoak, 54 bietara) eta 70 arkitekto (60 aukera bakarrera izen emandakoak, 10 bietara).

 • Izen emateak: 876
 • Eskolak: 19
 • Irabazleak: 20

mi área privada