Edicións anteriores

VI Edición 2016-2017

La VI edición ha contado con 1183 realizaciones registradas y 675 arquitectos participantes. El comisario de esta edición ha sido Iñaki Carnicero, y los miembros del jurado: Héctor Fernández Elorza, representante de la Zona Centro, Iñigo García Odiaga de Vaumm, representante de la Zona Norte, María González García de Sol 89, representante de la Zona Sur, Montserrat NoguésTeixidor, patrona de la Fundación Arquia, Anna Puigjaner Barberà de Maio, representante de la Zona Levante. Pilar Díaz de Paisaje Transversal ha sido el representante de los participantes escogido por los arquitectos próximos que cumplían los requisitos de participación en esta convocatoria.

El lema 'PRÁCTICAS RELEVANTES', invita a la reflexión sobre la paradoja existente entre el reconocimiento y éxito de la proyección internacional de la arquitectura española y el poco volumen de producción de la misma de estos últimos años. 

 

 

V Edición 2014-2015

Esta V edición conta con 1653 realizacións rexistradas e 675 arquitectos participantes. O comisario desta edición é Alberto Veiga, e os membros do xurado son: Eugeni Bach, Carlos Gómez Agustí, Jesús Irisarri, Eva Morales e Víctor Navarro. José María Sánchez García foi o representante dos participantes escollido polos arquitectos próximos que cumprían os requisitos de participación nesta convocatoria.

Baixo a lema "FUTURO IMPERFECTO", esta edición ten como obxectivo iniciar unha reflexión que permita encarar a profesión con resistencia e sen melancolía

IV Edición 2012-2013

Nesta cuarta edición rexistráronse 670 novas realizacións e 870 arquitectos participantes.

O xurado composto por Eva Franch, comisario xeral, Emilio Tuñón, Toni Gironès, Izaskun Chinchilla, Luis Úrculo e Andrés Jaque catalogou 120 realizacións e 29 realizacións que mostran 

proxectos que constrúen arquitectonicamente unha reivindicación do histórico, crítico, ecolóxico e social a través dunha xestión do capital e dos excedentes arquitectónicos, medioambientais e humanos.

Na IV edición 2012-2013, o premio arquia/próxima, dotado de 15.000 €, concedeuse ás realizacións:  Analogical Smart Cities, Paradise Lost, Monu//Bench Project, From Olympic Games to Urban Games e Social Alphabets / Alphabet Cities  do colectivo PKMN que cunha gran dose de creatividade, rigor e humor, tanto a nivel metodolóxico, como formal, o carácter emprendedor deste proxecto está baseado en valores sociais e arquitectónicos fundamentais: a democratización da cidade e a construción de nexos sociais e espazos de colectividade capaces de desdebuxar diferenzas económicas, sociais ou de clase. O proxecto de PKMN, construído sempre desde fóra, toma como referencia o que para outros é a "terceira persoa" da arquitectura: o usuario.

 

  • Realizacións rexistradas: 2496
  • Catalogadas: 120
  • Seleccionadas: 29
  • Premiadas: 5
III Edición 2010-2011

Nesta terceira edición rexistráronse 2841 realizacións e 991 arquitectos.

O xurado formado por Francisco Cabrera, Ariadna Cantís (comisaria), Ricardo Devesa, José María Ezquiaga, Eva Franch, José Morales, Carlos Quintáns, Rogelio Ruiz e Martha Thorne catalogou 120 realizacións e seleccionou 24 realizacións que mostran novos roles dos novos arquitectos cos que están a desenvolver o seu traballo, buscando novos formatos, ben sexa a través de encargos ou auto-encargos, novas fórmulas de colaboración en grupo ou colectivos, activismo social e participación cidadá, urbanismo de acción, novos medios de comunicación aplicados á arquitectura, así como unha nova sensibilidade respecto do construído.

Na II edición 2008-2009, o premio arquia/próxima, dotado de 15.000 €, foi concedido á realización: Inteligencia COLECTIVA 2.0 do colectivo ZOOHAUS. O xurado destácaa como un exemplo completo e complexo de NOVOS FORMATOS, operando tanto na forma de traballar: (un colectivo de colectivos) coma no soporte web. Valórase especialmente unha proposta de traballo en equipo que desenvolve un proxecto de investigación e difusión en rede, unha base de datos aberta e participativa, baseada na análise e cartografado de prototipos e detalles construtivos. Sinálase a realización como xeradora de novos procesos, un auténtico formato transformador.

II Edición 2008-2009

Na II edición 2008-2009 da bienal arquia/próxima rexistráronse 1939 realizacións e 286 arquitectos. Resaltar que se detectou unha maior participación que na anterior convocatoria, con cifras realmente significativas a pesar dos momentos en que se realizou a convocatoria.

O xurado formado por Carlos Quintáns como comisario xeral e polo comité científico composto por Fernando Díaz Pinés, Félix Arranz, Francisco Cifuentes, Santiago Cirugeda, Javier Mozas e Ricardo Sánchez Lampreave quixo mostrar nas 128 realizacións catalogadas e nas 24 seleccionadas aqueloutras facetas en que os novos arquitectos están a desenvolver o seu labor e buscáronse as distintas fórmulas coas que se canaliza o traballo, ben a través de concursos, de encargos ou auto-encargos e de novas fórmulas de colaboración e activismo social que aparecen con maior intensidade nos últimos anos.

Na II edición 2008-2009, o premio arquia/próxima, dotado de 15.000 €, foi concedido á realización Comedor Escolar Tipo" de "LA PANADERÍA (Rubén Alonso, Eva Morales e David Canavate). "

O xurado destacouno como rigoroso proxecto en que se analizan as condicións destas dependencias escolares e en que se ofrece unha proposta de mínimos con altas doses de sensibilidade e sensatez, que ofrece unha esperanza para enfrontarse ás novas condicións que a sociedade está a experimentar.

I Edición 2006-2007

Na I edición 2006-2007 da bienal arquia/próxima rexistráronse 769 realizacións e 286 arquitectos. O xurado formado por  Félix Arranz como comisario xeral, Marta Cervelló, Sara de Giles, Patxi Mangado, Carmen Pinós, Emilio Tuñón e o sociólogo José Miguel Iribas elixiron as 128 realizacións catalogadas e as 28 seleccionadas cuxos criterios de elección foron os seguintes:
Nos 128 catalogados buscouse a representatividade das realizacións presentadas, tendo en conta a zona en que están localizadas, é dicir, reflectir a diversidade da práctica arquitectónica e dos seus modos de proceder desde un punto de vista xeográfico. Non se destacaron as mellores e maiores realizacións, senón que se tentou mostrar un panorama (que por definición é dilatado) da arquitectura que están a producir os arquitectos con menos de 10 anos de titulación, sempre desde premisas de calidade.
Aos 28 seleccionados premióuselles a calidade nas realizacións, a nivel de proxecto, de execución e de orixinalidade.
Na I edición 2006-2007, o premio arquia/próxima, dotado de 15.000 €, foi concedido á realización ECOBULEVAR EN EL ENSANCHE DE VALLECAS, dos autores Ecosistema Urbano (Belinda Tato, José Luis Vallejo e Diego García Setién), destacando o xurado o proveito, utilidade, conveniencia e beneficio do proxecto, e cuxos criterios medioambientais e de sustentabilidade subxacen en todas as determinacións do mesmo, así como o fomento do intercambio social.

mi área privada