Edicións anteriores

XI concurso bienal

Concurso bienal orientado á selección de teses de doutoramento inéditas coa intención de incrementar o fondo editorial da colección arquia/teses, pondo ao alcance do público interesado un valioso material que, doutro xeito, resultaría dificilmente accesible.

Nova data límite de inscricións: 20 de xuño de 2017, ás 12.00 do mediodía.

 • Inscricións: 176
 • Escolas: 16
 • Mencionados: 4
 • Premiados: 2
X concurso bienal

Concurso bienal orientado á selección de teses doutorais inéditas coa intención de incrementar o fondo editorial da colección arquia/tese, poñendo ao alcance do público interesado un valioso material que, doutro xeito, resultaría dificilmente accesible.

 • Inscricións: 152
 • Escolas: 14
 • Mencionados: 4
 • Premiados: 2
9.º concurso bienal

9.º concurso bienal

 • Inscricións: 134
 • Escolas: 12
 • Mencionados: 4
 • Premiados: 2
 • Inscricións: 78
 • Escolas: 11
 • Mencionados: 4
 • Premiados: 2

listaxe de
TESES (1997-2009)

mi área privada