9.º concurso bienal. Xurado

O xurado do concurso bienal de teses de arquitectura está composto por arquitectos de recoñecido prestixio procedentes de todas as escolas de arquitectura do Estado. É proposto polo director de teses, Carles Martí Arís, e ratificado polo Padroado da Fundación Arquia.

O xurado do concurso de 2013 está composto polos seguintes membros:

Xavier Monteys Roig (presidente):catedrático de Proxectos Arquitectónicos da Escola Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.
Luís Martínez Santa-María:profesor de Proxectos Arquitectónicos da Escola Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
María Melgarejo Belenguer:Profesora de Deseño de Interiores—Proxectos da Escola de Arte e Superior de Deseño de Valencia.
Carlos Gómez Agustí:como patrón e en representación da Fundación Arquia.

Actuará de secretario, con voz pero sen voto, o director da colección arquia/teses, Carlos Martí Arís, profesor titular de Proxectos da Escola Técnica Superior de Arquitectos de Barcelona.

Anteriores edicións

CONVOCATORIA VIII, 2011
José Manuel López-Peláez, presidente (Universidade Politécnica de Madrid); Elisa Valero Ramos (Universidade de Granada); Cristina Gastón Guirao (Universidade Politécnica de Cataluña); Emilio Tuñón Álvarez (patrón da Fundación Arquia) e Carlos Martí Aris (director da colección arquia/teses) sen voto, actuando como secretario.

CONVOCATORIA VII, 2009
Alberto Campo Baeza, presidente (Universidade Politécnica de Madrid); María Rubert de Ventós (Universidade Politécnica de Cataluña), Juan Carlos Arnuncio (Universidade de Valladolid), Fernando Díaz-Pinés, patrón da Fundación Arquia, e Carlos Martí Arís (director da colección arquia/teses), como secretario e sen voto.

CONVOCATORIA VI, 2007
Juan Luis Trillo de Leyva, presidente (Universidade de Sevilla); María Teresa Muñoz Jiménez (Universidade Politécnica de Madrid), Ignacio Paricio Ansuátegui (Universidade Politécnica de Cataluña), Montserrat Nogués i Teixidor, patroa da Fundación Arquia, e Carlos Martí Arís (director da colección arquia/teses), como secretario e sen voto.

CONVOCATORIA V, 2005
Alberto Ustárroz, presidente (Universidade de San Sebastián); Carmen Jordà (Universidade Politécnica de Valencia), César Portela (Universidade da Coruña), Marta Cervelló, patroa da Fundación Arquia, e Carlos Martí Arís (director da colección arquia/teses), como secretario e sen voto.

CONVOCATORIA IV, 2003
Helio Piñón Pallarés, presidente (Universidade Politécnica de Cataluña); Julio Grijalba Bengoetxea (Universidade de Valladolid), Carlos Labarta Aizpún (Universidade de Navarra), Javier Marquet Arola (presidente da Fundación Arquia) e Carlos Martí Arís (director da colección arquia/teses), como secretario e sen voto.

CONVOCATORIA III, 2001
Juan Navarro Baldeweg, presidente (Universidade Politécnica de Madrid); Josep Quetglas Riusech (Universidade Politécnica de Cataluña), Jorge Torres Cueco (Universidade Politécnica de Valencia), Javier Díaz-Llanos La Roche, patrón da Fundación Arquia, e Carlos Martí Arís (director da colección arquia/teses), como secretario e sen voto.

CONVOCATORIA II, 1999
Juan Antonio Cortés Vázquez de Parga, presidente (Universidade de Valladolid); José Manuel Gallego Jorreto (Universidade da Coruña); José Antonio Sosa Díaz-Saavedra (Universidade das Palmas de Gran Canaria), Gerardo García-Ventosa López (patrón da Fundación Arquia) e Carlos Martí Arís (director da colección arquia/teses), como secretario e sen voto.

CONVOCATORIA I, 1997
Joan Busquets Grau, presidente (Universidade Politécnica de Cataluña); Gonzalo Díaz Recasens (Universidade de Sevilla), Gabriel Ruiz Cabrero (Universidade Politécnica de Madrid) e Carlos Martí Arís (director da colección arquia/teses), como secretario e sen voto.

mi área privada