Colecciónsarquia/temas

Colección: arquia/temas
Enderezo: Consejo editorial Fundación Arquia

A colección arquia/temas ofrece un espazo aberto á reflexión arquitectónica. Esta orixínase en traballos de investigación, de difícil saída comercial mais de indubidable interese cultural e arquitectónico, que habitualmente quedan fóra do alcance da sociedade. arquia/temas pretende cubrir ese espacio vacante concentrando obras editoriais de temática dispar e de carácter non necesariamente académico.

#arquiatemas #reflexiónarquia/teses

Colección: arquia/teses
Enderezo: Carlos Martí Arís / José Antonio Sosa

A colección arquia/tese comprende algunhas das teses doutorais máis relevantes que se realizaron nas Escolas españolas de arquitectura. Estudos sobre arquitectura xurdidos da destilación dun longo traballo de investigación que conteñen achegas orixinais sobre os temas que afrontan. Gran parte dos títulos publicados proceden do concurso bienal Tese de Arquitectura.

#arquiateses #investigacion #tesesarquitecturaarquia/contextos

Colección: arquia/contextos
Enderezo: Fundación Arquia / Los libros de la Catarata

A colección arquia/contextos, editada conxuntamente pola Fundación Arquia e a editorial Los libros de la Catarata, intégrase dentro das actividades da institución e caracterízase principalmente pola difusión da cultura arquitectónica e a aproximación da figura do arquitecto á sociedade.

O «contexto» actual fai pertinente unha reflexión sobre o papel da arquitectura a través dunha análise das esixencias da sociedade e, paralelamente, un achegamento á cidadanía da utilidade dos coñecementos, servizos e habilidades dos arquitectos coa finalidade de afianzar criterios que permitan unha maior compresión do quefacer arquitectónico e a súa contribución á sociedade. Desta maneira, establecéronse catro primeiras liñas editoriais que comprenden: a actualidade do pasado ou o legado dos arquitectos; participación e democratización da arquitectura; innovación, emprendemento e creatividade; e finalmente, arquitectura e cidade.

A colección arquia/contextos resultou SELECCIONADA nos PREMIOS FAD 2016 de pensamento e crítica pola iniciativa editorial.

Pode adquirir os exemplares aquí.arquia/a cimbra

Colección: a cimbra
Enderezo: (Luís Martínez Santamaría hasta 2015) Actualmente consejo editorial Fundación arquia

A teoría da arquitectura xa non posúe a solidez e a compactidade dos antigos tratados. A súa condición actual é máis liviá e volátil e maniféstase dun modo ocasional en artigos, debates ou entrevistas. Para evitar que ese saber se perda ou se disipe, esta colección desexa recompilar as achegas dalgúns autores que desenvolveron un pensamento intenso ao redor da arquitectura.

#lacimbra #críticaarquitectónica #pensamentoarquia/e-temas

Colección: arquia/e-temas
Enderezo: Fundación Arquia / Mónica Bonafonte

arquia/e-temas é unha colección de publicacións dixitais en formato de aplicación web que permite o acceso ou descarga directa gratuíta para usuarios acreditados sobre calquera tipo de dispositivo do contido de cada publicación accedendo de maneira fácil e intuitiva. A Fundación Arquia, na súa constante procura da innovación, incorpora nesta nova colección, ademais das características do visor de PDF, funcionalidades que permiten a interacción en tempo real co autor para poder formular preguntas ou suxestións e a actualización periódica do contido. Os diferentes exemplares da colección presentarán características e funcionalidades adaptadas á súa temática e contidos, convertendo arquia/e-temas nunha colección dinámica e en continuo desenvolvemento.

 

 arquia/periódicos

Colección: arquia/xornais (newspapers)
Enderezo: Fundación Arquia

A colección arquia/xornais editada pola Fundación Arquia está composta por xornais que acompañan tanto as exposicións das diferentes bienais de arquitectura promovidas polo Ministerio de Fomento coma as do programa de bolsas da Fundación Arquia. É un formato que permite unha difusión ampla e áxil entre o público interesado e, á vez, é un bo soporte para a comunicación dos proxectos premiados.arquia/outras edicións

Colección: arquia/bienais, exposicións, catálogos e premios
Enderezo: Ministerio de Fomento / Fundación Arquia

A Fundación Arquia edita e publica, en colaboración con outras institucións nacionais e internacionais, catálogos de exposicións e bienais de arquitectura, anuarios, atlas e guías de arquitectura etc., entre as que se encontran a Bienal de Venecia, a Bienal de Arquitectura Española e Iberoamericana e a Bienal Internacional de Paisaxe de Barcelona, así como as edicións arquia/próxima e outros premios de arquitectura que permiten situarnos na actualidade arquitectónica.

Actualmente, está ampliando a súa colaboración con outras institucións para realizar unha difusión meirande da arquitectura contemporánea española, así como dos seus principais protagonistas.

mi área privada