Novas de arquia/publicacións


Descarga de balde de arquia/teses 08 «La columna y el muro», Manuel Iñiguez

21 FEBRERO 2012 / FUNDACIÓN

O diálogo entre a columna e o muro remítenos a un dos discursos quizais máis específicos que se poidan efectuar en torno ao feito arquitectónico: o da materialidade. Un discurso que ten o seu punto de partida na propia configuración da orde grega, que deste modo se constitúe na pedra de toque de todas aquelas arquitecturas que consideran a condición material como o seu contido esencial.
A orde grega preséntase como o punto máis alto acadado na representación das relacións tectónicas activas de peso e soporte, as súas formas evocan maxistralmente esa necesaria condición de equilibrio da materia con que se constrúe.
Por outra banda, o muro, se ben inicialmente manifesta unha connatural inercia expresiva, non se resigna a ter un papel secundario con respecto á columna e, de acordo coa súa necesidade na arquitectura, reclama para si un valor preponderante na súa representación.
A partir de aquí quedan establecidas as bases dun diálogo entre a columna e o muro que se renova en cada arquitectura e do que nesta tese se amosa unha serie de fragmentos.

 

mi área privada