Novas da Fundación arquia


Arquia e Cáritas amplían o programa de actuación para a mellora de vivendas de familias vulnerables.

20 JUNIO 2018 / FUNDACIÓN

Arquia e Cáritas asinan unha ampliación do seu convenio anual de colaboración no que xuntan esforzos para mellorar as condicións das vivendas das familias en situación de vulnerabilidade ou risco de exclusión.

Arquia Banca, a caixa cooperativa de crédito para profesionais, a través de Arquia Social, iniciativa xestionada pola Fundación Arquia, asinou unha ampliación do seu convenio anual con Cáritas Española para impulsar un programa de adecuación de vivendas co obxectivo de apoiar o dereito das persoas a poder dispor dunha vivenda digna. Para este fin, actúase por medio dun programa de mellora dos fogares para familias en risco de exclusión social ou con necesidades especiais.

«O programa, desenvolvido en colaboración coa organización de axuda social Cáritas, dá resposta ás necesidades de mellora das condiciones de habitabilidade ou de accesibilidade das vivendas de familias con escasos recursos, fomentando a mellora da calidade de vida e, á vez, a promoción da dinámica familiar e o desenvolvemento afectivo e emocional mediante unha vivenda digna», sinala o presidente de Arquia, Javier Navarro.

Arquia, no marco do seu compromiso social e apoio aos profesionais da arquitectura, actuará como xestora do programa en colaboración con Cáritas, que asume o proceso de selección de familias en cada circunscrición a través das distintas Cáritas Diocesanas.

O ámbito de actuación do programa abranguerá todo o territorio nacional, ben que nunha primeira fase se desenvolverá preferentemente nas provincias de Sevilla, As Palmas, Cádiz, Granada, Córdoba, Valladolid, Albacete, Salamanca, Valencia e Huelva, sen excluír ningunha iniciativa que poida xurdir no resto de España.

O presente acordo contempla unha bolsa económica anual destinada a sufragar o custo directo das obras necesarias para a adecuación de vivendas de familias ou persoas en risco de exclusión social, que complementa o convenio existente polo que se cobren os honorarios dos técnicos que participan no seu desenvolvemento e que prioriza a elección de arquitectos en situación de baixos ingresos, mais cunha traxectoria contrastada nese tipo de obras.

As accións que recolle este convenio corresponden a aquelas destinadas a garantir unhas condicións de vida digna, como actuacións en estancias de cociñas e baños, en instalacións de subministración, en aparellos específicos para auga quente sanitaria, adecuacións específicas para necesidades especiais de minusvalía ou terceira idade, humidades, control de pragas e mellora de cerramentos.

 

mi área privada