LA Fundació Arquia

El 1990 Arquia/banca crea la seva Fundació, i des dels inicis, el seu objectiu ha estat promoure i difondre projectes de caràcter cultural, social, assistencial, professional i formatiu en el camp de l'arquitectura, la construcció, el disseny i l'urbanisme. Al llarg d'aquests anys, s'ha anat adequant a les circumstàncies de cada moment i, en l'última dècada, ha triplicat la dotació destinada a les seves activitats, en resposta a l'augment de les necessitats del col·lectiu amb motiu de la conjuntura econòmica.


QUI SOM

Presentació

LES FUNDACIONS NO SÓN NOMÉS INSTITUCIONS PER AL BÉ COMÚ, SINÓ TAMBÉ UNA EXPRESSIÓ DE LA SOCIETAT LLIURE EN QUÈ VOLEM VIURE. WALTER SCHELL

La Fundació Arquia destaca per la seva labor continuada i preocupació constant en la difusió de la cultura arquitectònica, amb l'objectiu de millorar la imatge de l'arquitecte i la seva obra en la societat.
Els nostres valors es basen en quatre pilars bàsics: la transparència com a resposta a una societat cada vegada més exigent, sent cristal·lins a l'hora de mostrar, no només com es gestionen els recursos que rebem, sinó també mostrant el procés de selecció i adjudicació dels diferents concursos que la Fundació convoca, el criteri comú dels quals és la renovació anual de cada jurat o tribunal.
La comunicació, com a vehicle per arribar fluidament a tots els agents del sector. Amb motiu del caràcter extraterritorial intrínsec de la Fundació, es fa referència al web com a punt de difusió i trobada, amb la qual cosa s'aproxima de forma global la realitat dels professionals a la societat, tant en l'àmbit nacional com internacional.
La participació i bon govern, entès com la capacitat d'optimitzar al màxim els recursos.
L'àmbit territorial de la Fundació s'estén a tota la Unió Europea i Llatinoamèrica, però desenvolupa principalment la seva activitat a Espanya. Inscrita al Registre de Fundacions del Ministeri de Cultura, amb el núm. 167, per ordre del 27 de juny de 1990.
Denominació social:
Fundació Arquia - NIF: G59417279 - Inscrita al Registre de Fundacions del Ministeri de Cultura, amb el núm. 167, per ordre del 27 de juny de 1990

Organització

SI LES FUNDACIONS NO EXISTISSIN, CALDRIA INVENTAR-LES, PERQUÈ REALITZESSIN JUSTAMENT EL QUE A MI EM SEMBLA LA SEVA FUNCIÓ PRIMORDIAL: SER AVANTGUARDA DE LA SOCIETAT, AVANTGUARDA SOCIAL. JOSÉ LUIS SAMPEDRO

Patronat i Direcció
La nostra Fundació està regida per un Patronat de 12 professionals vinculats al món acadèmic i professional. Amb la seva ajuda i assessorament, treballem en la difusió de la cultura arquitectònica.
La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat. El Patronat està integrat per les persones que, a cada moment, siguin membres del Consell Rector de la Caixa d'Arquitectes S.coop. de Crèdit, i el seu director general, així com per dues persones designades per aquest Consell Rector.
Assenyalats amb (*) els membres de la Comissió Delegada

Francisco Javier Navarro Martínez
President
El Sr. Francisco Javier Navarro Martínez va néixer a Saragossa i des de 1973 és arquitecte titulat per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Navarra.
Arquitecte de trajectòria professional dilatada, ha dut a terme molts projectes d'edificació en l'àmbit privat.
Soci fundador d'Arquia Caixa d'Arquitectes l'any 1983, de la qual serà conseller fins a l'any 2003, en què va ser nomenat president de la Caixa i de la Fundació Arquia, fundació que té com a objecte social la promoció i el foment de finalitats de caràcter cultural, social, assistencial, professional i formatiu en el camp de l'arquitectura, la construcció, el disseny, l'urbanisme i, en general, de tot allò relacionat amb l'activitat dels arquitectes.
Federico Orellana Ortega
Vicepresident 1r
Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Sevilla, especialitat en urbanisme (1975).
Secretari del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Màlaga, des del maig de 1977 fins al maig de 1979.
Secretari del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Màlaga, des del maig de 1981 fins al maig de 1983.
Vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Arquitectes d'Andalusia Oriental, durant vuit anys.
President del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Màlaga, durant vuit anys (1983-1987) i (1993-1997).
Fundador de la Comissió de Cultura del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Màlaga.
Fundador de la Cooperativa d'Arquitectes de Màlaga.
Vocal adjunt de la Cambra de Comerç de Màlaga, durant dos anys...
Vocal d'Urbanisme a l'Ateneu de Màlaga, durant quatre anys.
Membre del Comitè d'Experts del Pla Estratègic de Màlaga.
Vocal del Consell Rector d'ARQUIA CAIXA D'ARQUITECTES, (1991-2005).
Vicepresident primer del Consell Rector d'ARQUIA CAIXA D'ARQUITECTES, des de l'any 2005 fins a l'actualitat.
Alberto Alonso Saezmiera
Vicepresident 2n
Alberto Alonso Saezmiera (Bilbao 1954).
Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, especialitat en edificació el 1977.
Tresorer delegat a Biscaia del Col·legi Oficial d'Arquitectes Basc-Navarrès (1982-1985). Secretari del Col·legi Oficial d'Arquitectes Basc-Navarrès (1985-1987).
Degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes Basc-Navarrès (1989-1993).
Conseller (1989-1993) i comptador (1991-1993) del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. Membre del Consell de Redacció de la revista "Arquitectos" durant els anys 1990-1999.
Membre de l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses del Col·legi Oficial d'Arquitectes...
Basc-Navarrès des de la seva constitució.
Vocal del Consell d'Administració d'"ARQUITASA" Sociedad de Tasaciones de Colegios de Arquitectos de España, S.A. (1993-2003).
Membre de la Comissió de Procediment Disciplinari del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya (1997-1999).
Vocal del Consell Rector (2003-2007) i vicepresident 2n des de 2007 d'Arquia Caixa d'Arquitectes.
Vocal del Consell d'Administració d'Arquiseguros Correduría de Seguros, S.A. (2007-2010) i des de l'any 2011. Vocal del Consell d'Administració d'Arquipensiones S.A. (2007-2008).
Vocal del Comitè d'Auditoria de Caixa d'Arquitectes, Societat Cooperativa de Crèdit, des de l'any 2007.
Sol Candela Alcover
Secretari
L'any 1986 obté el títol d'arquitecte, especialitat en edificació, per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de València. Premi Projecte Fi de Carrera per la Conselleria d'Obres Públiques Urbanisme i Transport.
Reciclatge professional continuat tant en matèries tècniques, taxacions i valoracions, com en legislació de sòl i intervenció en patrimoni, que, junt amb l'experiència adquirida, li han permès conèixer i estudiar millor l'arquitectura en relació amb la societat i la figura de l'arquitecte.
Des de la seva incorporació al Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana (COACV), ha realitzat nombrosos projectes en l'exercici ininterromput de la professió, alhora que ha ocupat diferents càrrecs dins dels òrgans de govern de l'estructura col·legial...
Carlos Gómez Agustí (*)
Vocal 1r
Arquitecte per l'ETS d'Arquitectura de Madrid
Patró de la Fundació Arquia des de 1999
Patró de la Fundación Arquitectura COAM des de 1993 a 2002.
Patró de la Fundación Do.co.mo.mo. des del 2006
Membre de la Comissió Delegada de la Fundació Arquia, del 2004 al 2011
Membre de la Comissió Tècnica del Do.co.mo.mo. des del 2006
Exercici lliure de la professió d'arquitecte
Premis d'habitatge social en gairebé 700 habitatges de protecció en programes públics (Móstoles, Madrid (5) i... Torrejón, etc., mitjançant concursos
Curs màster d'humanitats a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAM
Arquitecte investigador del “Programa de Habitat Abierto” del CAM 1984
Concursos nacionals i internacionals per elecció
Membre del jurat de la XII Biennal Espanyola d'Arquitectura i Urbanisme 2013
Membre del jurat del Concurs de Tesis Doctorals de la Fundació Arquia 2013
Membre del jurat en concursos d'arquitectura entre el 2000 i el 2015
Fernando Díaz-Pinés Mateo (*)
Vocal 3r
Fernando Díaz-Pinés Mateo (Ceuta, 1959).
Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid, amb l'especialitat d'urbanisme, l'any 1984.
Doctor arquitecte (excel·lent cum laude) per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Valladolid, amb la tesi titulada "Santa Iglesia Catedral de San Antolín, de Palencia. Análisis e historia de la arquitectura de la "Bella Desconocida" (1994)
Professor associat a la càtedra d'expressió gràfica de l'arquitectura (1989-1991) a l'ETSAM, professor associat de projectes arquitectònics (1991-1995), professor titular interí (1995-1997) i professor titular d'universitat des de 1997, és responsable de l'assignatura de projectes I (avui projectes I i II del grau en fonaments...
d'arquitectura) a l'ETSAV.
Professor del curs de doctorat "Problemes de l'Arquitectura i Ciutat Moderna: Teoria, Història, Projectes" de l'Escola Superior Artística de Porto (ESAP), Porto, des del 2001 fins al 2006, i professor a l'Escola d'Arquitectura del Polo de Mantua, del Politècnic de Milà (2006).
Montserrat Nogués Teixidor (*)
Vocal 4t
MONTSERRAT NOGUES I TEIXIDOR, (Girona 1955)
Arquitecta per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, especialitat de projectes, urbanisme i història el 1983.
Arquitecta responsable dels serveis culturals i la biblioteca de la demarcació de Girona del COAC (1985-1990).
Comissària i dissenyadora de diferents exposicions; organitzadora de tallers, cicles de conferències i coordinadora de diverses publicacions i llibres d'arquitectura del COAC.
Arquitecta responsable de l'àrea d'infraestructura i obra pública de l'Ajuntament de Calonge (2000-2003).
Desenvolupa la seva activitat professional com a arquitecta liberal i en col·laboració amb diferents arquitectes i...
en equips pluridisciplinaris, en la redacció de plans, projectes d'espais i edificis públics per a diferents institucions, entre els quals destaquen: Pla director del camí de ronda entre Calonge i Platja d'Aro (Calonge), Pla director dels equipaments culturals i d'oci de Banyoles, Teatre Municipal de Salt i espai posterior, Teatre Municipal de Girona i urbanització de l'entorn, Teatre Principal d'Olot, Conservatori de Música de Girona, Pla director i restauració de la Catedral de Girona, ampliació del presbiteri i obertura del finestral nord i la vidriera amb Sean Scully. Participació en nombrosos concursos públics de projectes d'equipaments i espai públic en els quals obté premis i mencions: Teatre Victoria de Barcelona, Pla director de l'antiga fàbrica tèxtil Coma-Cros de Salt, IES Pla de l´Estany de Banyoles, Urbanització dels accessos al poble de Lloret de Mar de Blanes a Vidreras i equipaments culturals a Vilablareix.
Ángela Barrios Padura
Vocal 5è
Arquitecta, per l'ETS d'Arquitectura de Sevilla. Setembre de 1996.
Doctora arquitecta, per l'ETS d'Arquitectura de Sevilla. Setembre de 2001.
Professora associada. Universitat de Sevilla. 1997 a 2006.
Professora titular d'universitat. Universitat de Sevilla. De febrer de 2006 fins a l'actualitat.
Membre de la Junta d'Escola de l'ETSA de Sevilla. 2009 a 2015.
Sotsdirectora de Relacions Exteriors i Infraestructures de l'ETSA de Sevilla. 2009 a 2010.
Secretària del Departament de Construccions Arquitectòniques I de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Sevilla. 2010 a 2013...
Pep Martínez Llabres
Vocal 6è
JOSÉ A. MARTÍNEZ LLABRÉS (Barcelona, 1968)
Arquitecte, especialitat en edificació, per la Universitat Politècnica de Catalunya l'any 1994
Becari Erasmus (Aarhus, Copenhaguen) 1993
Col·labora com a becari en el Departament de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Barcelona, 1993-1994.
Becari COAIB en col·laboració amb la Conselleria d'Economia i Hisenda del Govern Balear, 1995.
Postgrau en dret urbanístic i ordenació del territori a la Universitat de les Illes Balears, l'any 2001
Secretari del Col·legi Oficial d Arquitectes de les Illes Balears (1996-2002)
Secretari de l'Agrupació de Perits Forenses (2000-2002)...
Arquitecte municipal de Búger, Mallorca (2000-2011).
Arquitecte municipal de Maria de la Salut, Mallorca (1999 fins a l'actualitat).
Arquitecte de la Conselleria d'Economia i Hisenda del Govern Balear. Departament de valoracions patrimonials i actes jurídics documentats (1995-2000).
Soci fundador de PM ARQUILAB 1995 SLP (des de 1999).
Membre del Comitè de Recursos d'Arquia Caixa d'Arquitectes (06/2007-06/2013).
Conseller d'Arquia Caixa d'Arquitectes (22/11/2013).
Naiara Montero Viar
Vocal 7è
Naiara Montero Viar (Barcelona 1975).
Arquitecta per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB).
Doctora arquitecta (cum laude) amb menció europea en una tesi sobre àmbits d'investigació en l'energia i el medi ambient en l'arquitectura. (ETSAB)
Postgrau “Interior i Interiors” per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Curs de formació del negoci bancari 2015 (Arquia Caixa d'Arquitectes).
Estada a la University of College in Dublin (UCD) com a membre investigador en l'equip Energy Research Group (2011)...
Professora de projectes a CESUGA, University College Dublin (2008-actualitat).
Imparteix seminaris a l'Escola de Disseny i d'Art LLotja a Barcelona i col·labora en la docència de projectes d'instal·lacions a la Universitat de la Corunya (UDC).
Javier Ventura González
Vocal 9º
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Pompeu Fabra. Ha realizado numerosos programas de formación directiva entre los que destacan el Programa de Dirección General (PDG) por IESE y el Programa de Desarrollo Ejecutivo (PDE) por Esade. Su experiencia profesional ha estado vinculada a la banca, en la que ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad relacionados con la red de oficinas, negocio inmobiliario, de empresas y de Banca Privada en Caixa Sabadell, Caixa Manresa y Cataluña Caixa, además de pertenecer al comité estratégico de estas entidades. Antes de su incorporación a Caja de Arquitectos, fue Director Territorial de Barcelona y Girona en Cataluña Caixa. Desde 2016 es consejero de Profim EAFI. Actualmente es Director General de Caja de Arquitectos, entidad a la que se incorporó en 2013.
Marta Cervelló Casanova
Nascuda a Barcelona (1959), es va llicenciar en arquitectura l'any 1986 per l'ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.
Va ser membre de la redacció de la revista Quaderns d Arquitectura i Urbanisme, sota la direcció de José Luis Mateo (1986-1991).
Ha estat membre de nombrosos jurats en premis i concursos d'arquitectura professionals, i ha participat com a ponent en seminaris i cursos.
Ha mantingut una línia de treball en la investigació cultural, i ha publicat articles en revistes especialitzades. Destaca el llibre "Barcelona: Guia de Arquitectura Moderna”, ed. Actar, conjuntament amb Maurici Pla, Manuel Gausa i Ricardo Devesa...
Emilio Tuñón Álvarez
Emilio Tuñón Álvarez, Doctor (Madrid 1958)
Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 1981.
Doctor arquitecto (Sobresaliente Cum Laude) por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (2000).
Premio Nacional de Arquitectura Española (2003).
Premio Mies van der Rohe, Premio Europeo de Arquitectura (2007).
Medalla de oro por el Mérito de las Bellas Artes (2014).
Catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de Madrid (2016).
Desde 1986 imparte clases de proyectos como profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la E.T.S.A.M, el curso 2002-2003 como Profesor Titular de Universidad Interino, desde 2003 como Profesor Titular de... Universidad y desde 2016 Catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Es profesor invitado en la la Städelschule de Frankfurt (Alemania) durante (1997–98), profesor
invitado en la Nueva Escuela de Arquitectura de la Escuela Politécnica de Puerto Rico en el verano de 2000, profesor invitado en el semestre de primavera en la Ecole Polytechnique Fédérale de Laussane, Suiza (2005), profesor invitado en el Graduate School of Design de la Harvard University en Cambridge Ma. EE.UU (2006) y profesor invitado en la School of Architecture de la Princeton University, NY EE.UU. (primavera 2008, primavera 2009 y primavera 2010).
Gerardo García-Ventosa
Director
Gerardo García-Ventosa López (Barcelona 1951).
Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, especialitat en edificació el 1977 i en urbanisme el 1979.
Doctor arquitecte (cum laude) per la mateixa Escola en una tesi sobre l'obra de Domènech i Montaner (1993).
Diplomat (excel·lent) en arquitectura legal i forense per la Universitat Pompeu Fabra (2003).
Professor no numerari / associat de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (1974-1990).
Professor de l'Escola d'Interiorisme Massana de Barcelona.
Adjunt a direcció, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (1984-87)....
Vocal de cultura, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (1981-1985, 1986-1988. 1994-2000).
Membre de la Junta de l'Arquinfad del FAD.
Membre de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona de la Generalitat de Catalunya.
Tresorer de la Junta, Agrupació d'Arquitectes Experts Pèrits i Forenses (AAEPFC).
Vocal del Consell Rector (1983-2001) i vicepresident (2001-2005) d'Arquia Caixa d'Arquitectes..

Organigrama Fundació Arquia
A continuació, podeu descarregar-vos l'arxiu PDF de l'organigrama de funcionament de la Fundació Arquia.
Carta del director

Benvolguts/des companys/es:

Em complau presentar-vos la memòria d'activitats de l'any 2015. Aquest any s'ha caracteritzat per la celebració del 25 aniversari de la Fundació Arquia i hem intentat fer balanç de les fites aconseguides al llarg d'aquests anys, amb una concepció més àmplia de la nostra labor social i de la promoció de la cultura.

Una mostra d'això va ser l'homenatge que Fundació Arquia va rendir a Álvaro Siza, amb motiu de la presentació de la publicació SizaXSiza, i en el qual va reunir tres premis Pritzker (Siza, Souto de Moura i Rafael Moneo) en la mateixa taula rodona, conduïda per la periodista d'arquitectura Anatxu Zabalbeascoa, i juntament amb l'arquitecte finlandès Juhani Pallasmaa i el crític nord-americà David Cohn.

Al llarg d'aquests anys, la Fundació Arquia s'ha anat adequant a les circumstàncies de cada moment i, en l'última dècada, hem triplicat la dotació destinada a les nostres activitats, com a resposta per cobrir les necessitats del col·lectiu amb motiu de la conjuntura econòmica.

La Fundació Arquia avança amb la finalitat d'oferir propostes innovadores i contribuir de manera significativa en l'àmbit cultural arquitectònic. Així ho reflecteix la Medalla CSCAE que ens ha estat atorgada, entre altres mèrits destacables, per contribuir a la defensa dels interessos de la professió i de l'arquitectura.

Ha estat un any de consolidació de programes ja existents i de creació de nous programes d'acord amb els nous requeriments que el sector de l'arquitectura ens exigeix.

En un dels programes més consolidats, arquia/becas, hem sumat esforços amb altres organitzacions, com ara la Fundación Metrópoli, Factoría Cultural, la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, del Ministeri de Foment, amb l'objectiu d'ampliar el nombre i diversitat temàtica de les beques s'ofereixen que des de Fundació Arquia.

Més conegut és el nostre catàleg de publicacions, pel qual hem rebut el reconeixement del Gremi d'Editors, pels nostres 25 anys de tasca editorial.
En aquesta línia, i coincidint amb l'objectiu institucional d'aproximar la figura de l'arquitecte a la societat, s'ha iniciat aquest any la nova col·lecció arquia/contextos editada conjuntament amb Los libros de la Catarata i de la qual s'han publicat cinc números.

Al mateix temps, la Mediateca s'ha consolidat i ha ampliat els seus continguts en dues àmplies àrees de consulta: Filmoteca (audiovisuals en línia) i filmografia (registres audiovisuals)

Els nostres esforços s'han orientat també a consolidar el nostre web com a referent en la difusió i trobada, posant a l'abast de tots els interessats en l'àmbit de l'arquitectura els nostres programes i propostes culturals. Hem reforçat també la nostra presència a les xarxes socials, amb la finalitat de difondre les nostres activitats, juntament amb les notícies més rellevants de l'àmbit de l'arquitectura, i el blog Fundació Arquia s'ha consolidat com a punt de trobada digital de la professió.

La comunitat FQ ha crescut fins a superar les 17.000 persones registrades. Us agraïm a tots el seguiment i implicació que mostreu per les nostres activitats, que ens anima a continuar millorant per mantenir la vostra confiança i el vostre interès.

Aquesta nota és un apunt de l'activitat duta a terme a través dels nostres programes, els resultats dels quals pretenen generar petits canvis en aquest context tan difícil.

Gerardo García-Ventosa
Director
Fundació Arquia

Descàrrega:
Transparència

La transparència i la rendició de comptes són signes de la identitat de la Fundació Arquia. Com posa de manifest la nostra visió, apostem per ser una organització cada dia més eficaç, eficient, ben gestionada, orientada a resultats, transparent i compromesa amb rendir comptes a la professió i, en definitiva, a la societat.
La transparència i la rendició de comptes són dos aspectes claus per mantenir la confiança i la credibilitat de la professió i la societat en la Fundació Arquia.
Fundació Arquia audita anualment els seus comptes econòmics, els quals estan inscrits als registres públics corresponents. A través d'aquesta pàgina, publiquem i actualitzem permanentment tota la informació de la nostra activitat.

Convenis

A continuació detallem els diferents convenis que la Fundació Arquia subscriu amb els diferents agents que intervenen en el desenvolupament de les nostres activitats

Conveni BEQUES - FQ Becari
Conveni resultat del programa arquia/becas en el qual la Fundació Arquia i el becari premiat acorden les condicions de les pràctiques no laborables.
Conveni BEQUES - FQ_Estudi
Conveni resultat del programa arquia/becas i subscrit entre la Fundació Arquia i l'estudi d'acolliment del becari, en el qual s'acorden les condicions de recepció del becari per part de l'estudi receptor.
Conveni BEQUES - FQ_Escoles
Conveni resultat del programa arquia/becas i subscrit entre la Fundació Arquia i l'ETS d'Arquitectura de procedència del becari, l'objectiu del qual és permetre la convalidació de les pràctiques realitzades a l'estudi de destinació per crèdits acadèmics. Els convenis signats que s'adjunten corresponen a les escoles d'arquitectura de: Valladolid, la Corunya, Camilo José Cela, CESUGA, Francisco de Vitoria, La Salle-Ramón Llull, Las Palmas de Gran Canaria, Universitat Pontifícia de Salamanca, Sant Sebastià, Sevilla, Madrid, Granada, Europea, Universitat Internacional de Catalunya, Alfonso X el Sabio, Vallès, Barcelona, València, SEK.
Conveni BIBLIOTECA NACIONAL ESPANYA
Conveni resultat del programa de publicacions de la Fundació Arquia, i subscrit entre aquesta i la Biblioteca Nacional d'Espanya, pel qual s'acorden les característiques i condicions per a la coedició de la publicació 'Dibujos de Arquitectura y Ornamentación de la Biblioteca Nacional. SXIX.' (dos volums)
Conveni MINISTERI de FOMENT 2014
Conveni entre la Fundació Arquia i la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, del Ministeri de Foment, que estableix les bases de cooperació entre ambdues entitats per a la realització del web de promoció i difusió de l'arquitectura espanyola, i en la qual ambdues entitats aporten i comparteixen continguts.
Conveni MINISTERI de FOMENT 2015
Conveni entre la Fundació Arquia i la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, del Ministeri de Foment, que estableix les bases de cooperació entre ambdues entitats per a la realització del web de promoció i difusió de l'arquitectura espanyola, i en el qual ambdues entitats aporten i comparteixen continguts.
Amb la mateixa finalitat, en el marc del programa anual de beques de la Fundació Arquia, s'han convocat tres beques de pràctiques a la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, del Ministeri de Foment, orientades a la generació d'una part del contingut de la plataforma web.
Convenio MINISTERIO de FOMENTO 2016
Convenio entre Fundación Arquia y la Dirección General de Arquitectura Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento que establece las bases de cooperación entre ambas entidades para la realización de la web de promoción y difusión de la arquitectura española en la que ambas entidades aportan y comparten contenidos.
Con la misma finalidad, en el marco del programa anual de becas de la Fundación Arquia se han convocado 3 becas de prácticas en la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, orientadas a la generación de una parte del contenido de la plataforma web.
Convenio MINISTERIO de FOMENTO 2017
Convenio entre Fundación Arquia y la Dirección General de Arquitectura Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento que establece las bases de cooperación entre ambas entidades para la realización de la web de promoción y difusión de la arquitectura española en la que ambas entidades aportan y comparten contenidos.
Con la misma finalidad, en el marco del programa anual de becas de la Fundación Arquia se han convocado 3 becas de prácticas en la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, orientadas a la generación de una parte del contenido de la plataforma web.
Convenio ESADE
Con el objetivo de contribuir a la formación del arquitecto y respectivo crecimiento profesional, la Fundación Arquia, en colaboración con la escuela de negocios ESADE presenta el Máster en Dirección y Administración de empresas Corporate MBA-arquia banca, que permite proporcionar al arquitecto o profesional vinculado al ámbito arquitectónico, con recursos personales y capacidades de liderazgo y emprendimiento que posibiliten nuevas visiones empresariales o la creación de empresas caracterizadas por la innovación, la creatividad ofreciendo servicios distintivos y competitivos de calidad a la sociedad, adaptados al contexto actual.
Convenio BCN Activa - Beca Emprendimiento
La Fundación Arquia, en colaboración con Barcelona Activa, convoca 1 Beca de Emprendimiento Social destinada al desarrollo de un proyecto de negocio sostenible con fuerte componente social, con el fin de fomentar y apoyar la creación de iniciativas empresariales que tengan como objetivo conseguir una incidencia positiva en la sociedad mediante la resolución de problemas actuales de la población, desde una vertiente social o medioambiental.
Convenio PREMIO SOLÁ MORALES
La Fundación Arquia y la Universidad Politécnica de Catalunya, a través del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona (LUB), vinculado al Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio (DUOT) de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) para la publicación de la tesi doctoral que haya recibido el premio bienal de tesis doctorales de urbanismo, 'Premio Europeo Manuel de Sola-Morales en la colección arquia/tesis de la Fundación Arquia.
Convenio Fundación Thyssen Bornemisza
Colaboración para llevar a cabo un ciclo de charlas y debates que aborda la trayectoria del arquitecto Rafael Moneo
Protocolo entre Ordem dos Arquitectos, Arquia Banca y Fundación Arquia
Tiene como objeto mantener las bases de cooperación entre la Ordem dos Arquitectos de Portugal y Caja de Arquitectos S. Coop. de Crédito y la Fundación Arquia con el objetivo del establecimiento en Portugal de 2 agencias (Lisboa y Porto) por parte de Caja de Arquitectos S. Coop. de Crédito.
Convenio Cáritas
Tiene como objetivo colaborar activamente en la lucha contra la pobreza energética y apoyar el derecho de las personas a poder disponer de una vivienda digna, arquia/social promueve. Programa de adecuación de viviendas para personas con riesgo de exclusión social o con necesidades especiales.
Convenio Cruz Roja
Tiene como objeto regular la colaboración entre las partes en relación a los proyectos desarrollados tanto por el plan de empleo de Cruz Roja Española, como por el Programa de Reactivación Profesional, con el fin de insertar en los mismos a personas del sector de la arquitectura afectados por la crisis económica.
Convenio COA-Granada
Programa específico y personalizado de soporte, orientación y asesoramiento sociolaboral para profesionales de la arquitectura con acciones individualizadas orientadas a mejorar su empleabilidad.
Convenio COAVN - FQ
Tiene por objeto la incorporación total o parcial del Directorio Premios COAVN, así como de las fichas informativas para su incorporación al Directorio FQ, llevando a cabo un proceso de adaptación de las fichas integrantes del mismo (total o parcialmente), de modo que se permita su acceso, visionado y uso.
Convenio Coderch - FQ
Convenio para la catalogación y digitalización del Archivo Coderch entre Ana Coderch, representante de los herederos del legado del arquitecto José Antonio Coderch de Sentmenat (1913-1984) y el director de la Fundación Arquia, Gerardo García-Ventosa. El Archivo Coderch comprende unos 9.800 documentos, clasificados en 875 carpetas e incluye planos, croquis, documentación técnica y de obra, facturas, recibos, fotografías y otros. Éste estuvo depositado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès de 1997 a 2014, durante este tiempo estuvo abierto a la consulta de investigadores, así como a la digitalización del mismo
Recursos

El trasllat dels recursos corresponents al Fons d'Educació i Promoció de la Caixa d'Arquitectes a la Fundació Arquia constitueix la principal font d'ingressos d'aquesta, que es veu complementada pels productes del seu patrimoni i per la recuperació de la inversió realitzada en alguna de les activitats.

Codi de conducta

Conjunt de regles generals de comportament exigides a qualsevol persona que es vincula a la nostra organització, en coherència amb la nostra identitat, imatge i objectius. Tipifica una sèrie de comportaments no conformes, alguns dels quals requereixen un desenvolupament addicional (per exemple el frau, la corrupció, el conflicte d'interessos o l'assetjament laboral i sexual), per la qual cosa es complementen amb documentació específica que esmentem a continuació.


CONTACTE

FUNDACIÓN ARQUIA
Arcs núm. 1, 08002 Barcelona
Telèfon: 936 011 115
Fax: 933 042 340
Correu electrònic: fundacion@arquia.es
Formulari de contacte


Formulari de contacte
Control de seguretat

Recargar

Introduïu el text de la imatge
mi área privada